Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за временно настаняване


cvn
Адрес: град Силистра, улица "Богдан войвода" №1А
Ръководител: Тинко Тинев
Телефон: 086/ 821 583
E-mail: cvn.silistra@abv.bg

Центърът е разкрит през месец октомври 2012 г. с капацитет 10 места. Разположен е в крило на бивша детска ясла. Сградата е общинска собственост и се намира в оживен жилищен район в близост до детска градина, училище, Домашен социален патронаж и търговски обекти. За нуждите на социалната услуга са обособени 3 спални помещения, трапезария, склад, 2 санитарни възела и офис. Състоянието на материалната база е добро, помещенията се отопляват с климатици.

Услугата е краткосрочна и предназначена за лица, временно или трайно лишени от дом.

Предоставяните дейности в ЦВН са медицинско, социално и битово обслужване на бездомни хора, временен подслон, благоприятна жизнена и социална среда, съдействие при намиране на работа или при регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, издаване на лична карта (при необходимост), включване в „Обществена трапезария”, съдействие при намиране на личен лекар и всички последващи прегледи и профилактика. Оказва се съдействие на нуждаещи се потребители при подготовка на документи, необходими за явяване пред ТЕЛК или пред НОИ за отпускане на пенсия.

Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».