Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за временно настаняване


cvn
Адрес: град Силистра, улица "Богдан войвода" №1А
Ръководител: Кънчо Димитров
Телефон: 0879 630 443
E-mail: cvn.silistra@abv.bg

„Център за временно настаняване“ /ЦВН/ е социална услуга, която има за цел да предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом.

Целеви групи:

Капацитет: 10 места.

Центърът е разположен в крило на бивша детска ясла в гр. Силистра. Сградата е общинска собственост и се намира в оживен жилищен район в близост до детска градина, училище, Домашен социален патронаж и търговски обекти. За нуждите на социалната услуга са обособени 3 спални помещения, трапезария, склад, 2 санитарни възела и офис, като помещенията се отопляват с климатици.

Престоят на потребителите в центъра може да бъде до 3 месеца в рамките на една календарна година.

Младежи, след завършване на социални учебно-професионални центрове или други учебни заведения, се приемат в центъра за срок до една година.

Основната цел на услугата е да предоставя среда и грижа, близка до семейната, за лица, временно или трайно лишени от дом.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани с:

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, заявяват желанието си в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.