Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дневен център за деца и младежи с увреждания


dcdmu
Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
Ръководител: Иванка Илиева
Телефон: 086/ 821 863
E-mail: dcdmysilistra@abv.bg

ДЦДМУ е открит 1995 година с капацитет 48 места. Центърът предоставя социална услуга в общността дневна и почасова грижа за деца и младежи до 35 годишна възраст със специални нужди от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово.

Материалната база на Дневния център е добра. За потребителите е създадена обстановка близка до семейната среда. Разполага с две спални помещения с по 15 легла за отдих, три занимални с кътове за занятия, игри, кътове за гледане на телевизия, видеофилми и слушане на музика и др.

Услугите, предоставяни в ДЦДМУ са:

Възпитателната дейност се води от двама педагози и специален педагог по Програма за корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност спусната от МТСП

Настаняването на децата и младежите със специални нужди в ДЦДМУ се извършва от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра - с направление издадено от ОЗД за децата под 18 год.

Необходими документи за настаняване:

За ползване на услугата се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги финансирани от Републиканския бюджет. Деца до 18 години не заплащат такса.