Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дневен център за стари хора


dcsh
Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
Ръководител: Иванка Илиева
Телефон: 086/ 822 883

Дневният център предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Капацитетът на ДЦСХ е 15 потребители.

В Дневният център дейностите са насочени към създаването на условия за подкрепа, социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото. Предоставят се социални услуги, битови и медицинско обслужване.

Целева група:

За потребителите са обособени: трапезария за хранене, спални помещения за отдих, кът за тихи игри /табла, карти, шах и др./, кът за развлечения /гледане на телевизия, слушане на музика, и др./.

Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

За ползване на услугата се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги финансирани от Републиканския бюджет /ДВ бр. 40 от 29.04.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г./.