Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Домашен социален патронаж


dsp
Адрес: град Силистра, улица "Дръстър" №38
Ръководител: Николай Йоргов
Телефон: 086/ 823 164
E-mail: domashen_patronajss@abv.bg

Разкрит е през 1974 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана от общинския бюджет. ДСП е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра. Сградата, в която се помещава е общинска собственост и е самостоятелно обособена част от СОУ „Н. Й. Вапцаров”.

Социалната услуга е с капацитет 280 места - лица в пенсионна възраст, или с намалена трудоспособност над 72%, както и деца с увреждания, на които се предоставят комплексни социални услуги – доставка на храна по домовете, почистване на жилищните помещения, здравни грижи, помощ в общуването и поддържането на социални контакти и др.

Услугите, които се предоставя са:

Необходими документи за ползване на услугите на ДСП:

В ДСП се приготвя храната за обществената трапезария, която обслужва 150 лица и е по проект сключен между Община Силистра и Фонд „Социална закрила” към МТСП.