Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дом за възрастни с физически увреждания


dvfu
Адрес: село Айдемир, община Силистра, Ж.К. "Север" №9, вх. А
Ръководител: Албена Вълкова
Телефон: 086 75/ 30 86 | 086 75/ 30 22 | 0879/ 630 450
E-mail: dvfu_aidemir@abv.bg

Дом за възрастни с физически увреждания е специализирана институция предоставяща комплекс от услуги близки до семейната среда. Намира се на 7 км. западно от гр. Силистра. Предлага пълен пансион на 24 – часова грижа, който осигурява цялостното обгрижване на лицата настанени в него. Капацитетът му е 130 потребители.

Целевата група включва лица с физически увреждания установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

Сградата на ДВФУ е на пет етажа със 70 стаи за живеене с по две легла. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел. В сградата има асансьор, който улеснява придвижването на лицата и достъпен за хората в инвалидни колички. На всеки от петте етажа има по две дневни стаи за отдих и почивка. Те са добре оборудвани с пособия за занимателни игри и провеждане на индивидуална и групова трудотерапия. За запълване на свободното време на настанените лица е прекарана кабелна телевизия и е осигурен абонамент за подходящи за възрастта и интересите им вестници. Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДВФУ «Св. Мина».

Социалните услуги се извършват от социални работници, които посредничат за поддържане или възобновяване на контактите между настанените лица с близките им. Осъществяват културното развлечение и организират свободното им време чрез беседи, запознаване с актуални събития и мероприятия. Всяка година организират летния им отдих в сезонни специализирани институции на море и/или планина, екскурзии до близки местности и посещения на забележителности.

Съществува осигурена достъпна информация и образователни програми, както и посредничество между потребителите и РБ «Партений Павлович» - гр. Силистра

Специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица с физически увреждания могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице.

Персоналът притежава необходимата квалификация и се състои от: Социални работници, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, медицински и обслужващ персонал.

Лицата, които желаят да бъдат настанени в ДВФУ подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция «Социално подпомагане». Лицето се приема след издаване на заповед. За ползване на услугата се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги финансирани от Републиканския бюджет /ДВ бр. 40 от 29.04.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г./