Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кризисен център


Адрес: град Силистра, п.к. 283
Ръководител: Христина Георгиева
Телефон: 086/ 820 487
E-mail: ceta@abv.bg

Социалната услуга е разкрита през 2001 г. от Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” по проект „Повярвай в себе си”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за изграждане на консултативен център за жени, преживели домашно насилие. От началото на 2006 г. дейността се финансира като делегирана държавна дейност, а Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” печели конкурс на Община Силистра за предоставяне на услугата като външен доставчик.
Капацитетът на услугата е 10 места с целева група жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик.
Основната цел на Кризисния център е да осигури защитена среда на деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация като предоставя комплекс от услуги за справяне с възникналите кризисни ситуации и преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията.