Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Клуб на пенсионера


Клубовете на инвалида и пенсионера са равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали като основна услуга за социална интеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора в риск, особено в малките населени места, отдалечени от общинския център.