Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Приемна грижа


pg
Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33
Ръководител: Мирослава Моллова-Димова
Телефон: 086/ 816 301
E-mail: silistra2015@abv.bg

„Приемна грижа“ е социална услуга в общността, която осигурява отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на деца в риск, подкрепа и наблюдение.

Приемната грижа като социална услуга на територията на община Силистра се развива от 2010 г., когато е прието първото заявление в ОЗД при ДСП - Силистра от кандидат-приемен родител. През месец януари 2011 г. е настанено първото дете в приемно семейство.

През 2011 г. в подкрепа на развитието на приемната грижа е стартиран проекта „И аз имам семейство”, изпълняван от АСП. Община Силистра е партньор на Агенцията и като доставчик на Приемна грижа предоставя услугата от м. май 2012 г. до м. Декември 2015 г.

От м. януари 2016 г. Община Силистра предоставя социалната услуга „Приемна грижа” като партньор на АСП по проект „Приеми ме 2015”.

Основни целеви групи на социалната услуга „Приемна грижа“ са:

Приоритетни групи деца за настаняване в приемни семейства: