Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Списък на спортните клубове


Наименование Спорт Председател Адрес
Автомобилен спортен клуб "Тони-Старт"автомобилен спортГеорги Кърджиевград Силистра, ул. "Тутраканска" №14
Волейболен клуб "Доростол - 2014"волейболДимитър Милановград Силистра, ул. "Любен Каравелов" №2А, офис №4, ет. 3
Дунавски клуб "Силистра"ветроходство, морски многобойВалери Георгиевград Силистра, ул. "Добруджа" №14, бл. 7, ет. 5, ап. 15
Карате клуб "Киокушин" - Силистракарате-доМихаил Михайловград Силистра, ул. "Баба Тонка" №2
Карате клуб "Славия - Искър"карате-доТодор Тодоровград Силистра, ул. "Черно море" №1
Карате клуб "Шото-Витяз"карате-до, джу-джуцуВалери Великовград Силистра, ул. "Кеворк Арабаджан" №2
Клуб по пожароприложен спорт "Дръстър"пожароприленРумен Мъровград Силистра
Клуб по спортни танци "Елеганс"спортни танциГинка Нейковаград Силистра, ул. "Н. Вапцаров" №57, ап. 14
Лекоатлетически спортен клуб "Олимп - 97"лека атлетикаИлия Недковград Силистра, ул. "Филип Тотю" №224, бул. "Здравец", ет. 1, ап. 5
Плувен клуб "Доростол"плуване, многоспортовиВенелин Великовград Силистра, ул. "Богдан Войвода" №10
Регионален клуб за спорт и туризъм "Силистра - МВР"многоспортовиКраснодар Нончевград Силистра, бул. "Македония", МВР
Сдружение "Добруджански юнак - 96"борбаМуса Мусовград Силистра, ул. "Черно море" №10
Спортен клуб "Поларис"морски многобойПанчо Паневград Силистра, ул. "Индустриална" №207
Спортен клуб "Стелиънс" - Силистраамерикански футболМилена Божковаград Силистра, бул. "В. Търново" №19, вх. А, ет. 4
Спортен клуб за рекреация интеграция и спорт кубармногоспортовиКрасимира Георгиеваград Силистра, ул. "Добрич" №74, вх. В, ап. 54
Спортен клуб за хора с увреждания "Доростол - 2011"многоспортовиДобромир Удревград Силистра, ул. "Янко Тодоров" №37
Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Зора - 2011"многоспортовиПетранка Стояноваград Силистра, ул. "Петър Вичев" №9
Спортен клуб по баскетбол "Доростол"баскетболПенчо Ковачевград Силистра, ул. "Ген. Попов" №1
Спортен клуб по лека атлетика "Доросторум"лека атлетикаТевфик Мехмедовград Силистра, Стадион "Луи Айер", ул. "Изворите"
Спортен клуб по стрелба с лък "Динамикс"стрелба с лъкМирослав Миткинград Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №74
Спортен клуб по тенис - СилистратенисПламен Ковачевград Силистра, бул. "Македония" №146
ССКЕ "Багаин"джудо, самбо, борба, джу-джуцуНеделчо Цвятковград Силистра, Стадион "Луи Айер", ул. "Изворите"
Стрелкови клуб "Снайпер 92"спортна стрелбаЗлатко Нотевград Силистра, ул. "Симеон Велики" №135
Туристическо дружество "Дочо Михайлов"НСО, туризъмВиолета Йордановаград Силистра, ул. "Добруджа" №16
Ученически спортен клуб "Силистра - 2004"НСОРуси Ивановград Силистра, ул. "Бойка Войвода" №10
Футболен клуб "Айдемир"футболКрасимир Йорговсело Айдемир, ул. "София" №82
Футболен клуб "Брадвари - 08"футболБахтен Валисело Брадвари, ул. "Г. Димитров" №30
Футболен клуб "Доростол - 2003"футболМилен Пенчевград Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №3
Футболен клуб "Меком - Силистра"футболСтефан Райчевград Силистра, ул. "Капитан Мамарчев" №10
Футболен клуб "Раковски - 2005"футболЧеню Ченевсело Калипетрово, ул. "Нов живот", ст. "Раковски"
Шахматен клуб "Силистра"шахматГеорги Коевград Силистра, ул. "Ради Тодоров", бл. 2 вх. А ап. 11