Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защина на лични данни

Етажна собственост


Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Силистра

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Заповед за осигуряване на обществен достъп