Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Етажна собственост


НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Заповед за осигуряване на обществен достъп


Публичен регистър на сдруженията


Заповеди - Етажна собственост