Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Структура на общинска администрация


структура община силистра


Кмет

 • Секретар
 • Зам.-кмет "Устройство на територията"
 • Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"
 • Зам.-кмет "Финанси и икономика"
 • Инспекторат
 • Главен архитект
 • Вътрешен одит
 • Кмет на кметство:
  • Специалисти-кметства:
   • Айдемир
   • Бабук
   • Брадвари
   • Ветрен
   • Йорданово
   • Калипетрово
   • Професор Иширково
   • Смилец
   • Срацимир
   • Сребърна
  • Кметски наместници:
   • Богорово
   • Българка
   • Главан
   • Казимир
   • Полковник Ламбриново
   • Поп Кралево
   • Сърпово
   • Ценович

Обща администрация

 • Дирекция "Правна"
  • Дирекция "Обща администрация"
   • Отдел "ГРАО"
   • Отдел "АИО и управление на собственост"

  Специализирана администрация

  • Дирекция "Устройство на територията"
   • Отдел "ТСУ и контрол по строителството"
   • Отдел "Инфраструктура и околна среда"
  • Дирекция "Хуманитарни дейности"
   • Отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт"
   • Отдел "Образование и младежки дейности"
   • Отдел "Култура"
  • Дирекция "Финанси"
   • Отдел "Финанси и бюджет"
   • Отдел "Счетоводство и контрол"
   • Отдел "Местни данъци и такси"
   • Отдел "Общинска собственост"
  • Дирекция "Икономика"
   • Отдел "Стопански дейности"
   • Отдел "Европейски проекти и програми"