Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ

На 17-ти/18-ти юни, в часовете от 22:00 до 06:00 часа, ще се проведе третиране срещу комари с наземна техника в град Силистра и селата Сребърна и Ветрен.
Препарат за обработка - СУ 10 - без карантинен период.

Съобщения | | Печат

image 8284

По традиция Община Силистра връчва награда на студентка майка с най-висок успех от следването във Филиал - Силистра на РУ "Ангел Кънчев". Днес връчих наградата на Красимира Калева. Поздравих я за отличния успех в специалността "Електроинженерство" и й пожелах успешна професионална реализация.

Образование | | Печат

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА СЪОБЩАВА

На 12 юни 2021г. (събота) временния имунизационен пункт на МБАЛ-Силистра ще извършва имунизации в Дунавския парк на гр. Силистра.
Медицинският екип ще е разположен при втори шадраван във времето от 15.00 до 18.00 часа. При наличие на повече желаещи, екипът ще продължи ваксинацията и след 18.00 часа.

Общество | | Печат

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0070-С01 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СИЛИСТРА", ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"

Общество | | Печат


1234Общо страници: 536