Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра Ви уведомява, че започва реконструкция на Захранващ водопровод 2 Ф300ЕТ от НР 3000м3 Ниска зона до ВВМ на с. Айдемир с дължина около 1,2км, с диаметър Ф300 ЕТ, започващ от Сухата камера на НР 3000м3 Ниска зона с. Айдемир и приключва до свързването му с вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир Ниска зона на кръстовището на ул. „Гайдарче“ и ул. „Бешевица“ от обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра“.
При изпълнение на строително-монтажните работи ще се наложи планово пълно спиране на водоподаването за населено място с. Айдемир с продължителност повече от 8 часа, поради което на основание чл. 41, ал. 4 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, следва предварително да се съгласува с кметство Айдемир и да се уведомят абонатите чрез средствата за масово осведомяване.

Общество | | Печат

image 9413

Превантивен информационен център по зависимости - Силистра проведе среща с деца от Детска занималня "Резонанс" на тема: "Здравословен начин на живот" , която е част от кампанията "Моето лято без риск".
Благодарим на всички деца за активното участие, прекрасните емоции и за съдействието на техните ръководители!

Общество | | Печат

image 9406

Грамоти, два сребърни и един златен медал за участие на самодейците при Народно читалище,, Светлина-1906-Смилец " в XII - ти Национален събор на българското народно творчество Копривщица.

Общество | | Печат

image 9405

Спомен от снощния прекрасен концерт с участието на невероятните танцьори от Шарена гайда и ангелогласните Павлина и Татиана.
Благодарим на община Силистра и кмета д-р Юлиан Найденов и прекрасната публика на гр. Силистра за топлото посрещане и настроението което създадохме заедно.

Култура и изкуство | | Печат

image 9403

"Подай, подай!"
"Искам и аз да хвърля!"
Вече една седмица спортната площадка в Дунавския парк се огласява от радостни викове!
Важно е да използваме спортните съоръжения по предназначение, но също така заедно да ги съхраняваме и поддържаме.
Това е начинът да грантираме, че всички желаещи ще се възползват максимално дълго време от тях.
Следващата част от освежаването е подмяна и осигуряване на осветителни тела за всички тенис маси в района на спортната площадка.
Заедно създаваме общности!

Общество | | Печат


1234Общо страници: 609