Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 6545

Адмирации, младежи!
„Ден 2-ри от Летни клубове нa Български младежки Червен кръст - Силистра премина в много игри за опознаване на природата и ползите от рециклирането!”
Информация на Благотворително събиране на пластмасови капачки за МБАЛ - Силистра

Общество | | Печат

image 6544

На 18 юли –рождената дата на Васил Левски, се прекланяме пред личността и делото на Апостола на свободата.
Неговите идеи за „свята и чиста република”, любовта към България и революционната дейност за Освобождението от тежките страдания на робството са светъл пример за вярна служба на род и родина! 
Община Силистра, Общински комитет „Васил Левски“, Общински клуб “Христо Ботйов“, организират тематична проява: „Каквото съм правил, в полза народу е“. Събитието е посветено на 182 години от рождението на Васил Левски. Организаторите канят всички жители и гости на града на 18.07.2019 г. на паметника на Васил Левски от 11.00 ч.

Празници | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително - монтажни работи /СМР/ от ДЗЗД „Евростил”, гр. София на обект: „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, гр. Силистра, и Подобект: „Зона за интервенция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон Велики” и прилежащите тротоари и зелени площи””, със заповед на кмета на Община Силистра (ЗК 1209 от 17.07.2019г.) в периода от 07.00 ч. на 18. 07. 2019 г. /сряда/ до 17.00 ч. на 25.07.2019 г. /четвъртък , се ограничава достъпа и се забранява движението по следните улици:
- по ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа” - участък от бензиностанция „OMV” до хотел ”Danube”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Тутракан” и ул. „Н.Й. Вапцаров” на кръговото кръстовище, както и на кръстовището с ул. ”Добруджа” и ул. „Петър Берон”; 
- по ул. „Хаджи Димитър” от двете страни на ул. „Симеон Велики”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Шар Планина” надясно към ул.” Москва” и по ул. „Христо Ботев” наляво към бул. „Македония”;
- по ул. „Христо Ботев” – участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. „Партений Павлович”;
- по ул. „Партений Павлович” – участъка от кръстовище с ул. „Симеон Велики” и ул. „Христо Ботев” до кръстовище с ул. „Анастас Янков”;
- по ул. „Шар планина” – участъка от кръстовище с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовище с ул. „Симеон Велики”;
- по ул. „София” – участъка от кръстовище с ул. „Симеон Велики” до „У”-образното кръстовище с ул. „Отец Паисий”,
КАТО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗЦЯЛО ДВИЖЕНИЕТО, СПИРАНЕТО И ПАРКИРАНЕТО В ГОРЕЦИТИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ !!!

Съобщения | | Печат


1234Общо страници: 422