Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 9966

"ПЪТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО"

Култура и изкуство | | Печат

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА № ЗК-169/ 31.01.2023 Г. СЕ ЗАБРАНЯВА временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 10.02.2023 г. /петък/ от 10:30 до 12:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
Ул. „Христо Смирненски“ – от църквата до ул. „Симеон Велики“ и
От ул. „Симеон Велики“ до началото на ул. „Хан Омуртаг“, където е паметната плоча.
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.

Общество | | Печат


1234Общо страници: 646