Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача
image 4044

Скъпи съграждани,
Днес отбелязваме светла дата в българската история.
Преди 108 години, тържествено, с Манифест към българския народ, княз Фердинанд обявява Независимостта на България.
С този исторически акт нашата страна става равноправен и равностоен участник в европейските и световни дипломатически отношения. Издига се престижът на България в Европа и света, сбъдва се мечтата на Васил Левски за „свята и чиста република”.
И днес, с вълнение отново почитаме дейците на българското национално освободително движение, към хората, които ни завещаха независимостта на България!
Независимостта е висшата ценност на гражданското общество. От нея черпим вдъхновение в изграждането и укрепването на българската държава! Само чрез независимостта, ние можем да съществуваме пълноценно като нация, част от общото европейско семейство.
Нека всички заедно работим за успеха и бъдещето на Силистра и на нашата Родина!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Поздрави | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

При подготовката за празничните дни на гр. Силистра, бе извършен оглед с цел осигуряване на необходимата организация за поддържане на чистотата и осигуряване на безопасността на гражданите. В резултат на това, в началото на месеца бяха подменени 7 решетки на отводнителния канал на пл. „Свобода“. След сигнал на гражданин, получен в Община Силистра на 13.09.2016 г., е направен повторен оглед и са подменени още 16 решетки, а други 7 – укрепени. Отдел „Инспекторат“, съвместно със специалисти на общината, работят за установяването на причините за получените повреди.

Съобщения | | Печат


1234Общо страници: 260