Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 8711

СЪОБЩЕНИЕ

Светофарната уредба на кръстовището на улиците "Велико Търново", "Петър Бояджиев" и "7-ми септември" (до бензиностанция "Шел") е изцяло подменена и функционира регулярно.

Съобщения | | Печат

"Хидрофорсе" е прототип на плавателен съд задвижван от слънчева енергия и водородна клетка. Предстои да бъде административно регистриран и да е част от възможността да се разхождат туристически групи от 12 лица по реката, така щото Дунав да е коридор за свързаност, а не граница.

Общество | | Печат

image 8706

HydRUforce Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ИЗГРАДЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ НА БАЗА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ-БАТЕРИЯ-ВОДОРОДНА ГОРИВНА КЛЕТКА.
https://akcent.bg/?i=56500

Общество | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с настъпването на зимния сезон и понижаването на температурите ще бъде прекъснато водоподаването на чешмите на територията на гробищния парк от 01.12.2021 година.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19

Общество | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по Договор рег. № 00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г. с предмет: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ (писмо Изх. № 53-00-7854 / 05.08.2021 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, становище с Изх. № 53-00-127 / 20.07.2021 г. на Областно пътно управление – Силистра и становище с УРИ 34-000-13666 / 10.07.2021 г. на ОД на МВР – Силистра),

Общество | | Печат

image 8698

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,СВЕТЛИНА-1906-СМИЛЕЦ" ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА
,, ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ". ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ОТ 3 ДО 14 ГОД. МОГАТ ДА УЧАСТВАТ. ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ РИСУНКИ ОТ 06 ДО 20 ДЕКЕМВРИ. РИСУНКИТЕ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ОТ 8:00 ДО 17:00 ЧАСА, А СЪЩО ТАКА И ПО ПОЩАТА НА АДРЕС: с. СМИЛЕЦ , общ. СИЛИСТРА , УЛ. ,, ТРЕТА" № 69 ДО „НЧ ,, Светлина-1906-Смилец".
СЛЕД ТАЗИ ДАТА КОМИСИЯ ЩЕ ОЦЕНИ УЧАСТНИЦИТЕ И ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НАЙ-ДОБРИТЕ ЗА НАГРАДИ.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ- ФИЛКА ЙОРДАНОВА, ТЕЛ: 0896 89 74 74; 0893 800 353
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !

Култура и изкуство | | Печат


1234Общо страници: 564