Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 8508

Кметство Проф. Иширково участва, спечели и осъществи проект на ПУДООС- „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ детската площадка ,беше обновена с нови съоръжения за игра и отдих на децата и техните родители.

Общество | | Печат

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ, СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, считано от 01.10.2021 г.

Общество | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19

Общество | | Печат


1234Общо страници: 241