Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача
image 5186

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с председателя на Общинския съвет д-р Мария Димитрова участват във форум на местните власти, организиран от НСОРБ. Тридесет и първото общо събрание е на тема: Актуални проблеми и бъдеща визия на общинските проекти.

Общество | | Печат

image 5178

СЪОБЩЕНИЕ

Поради влошената зимна метеорологична обстановка на територията на Община Силистра, конкурсът "Песен за България" се отлага за 13 март 2018г.

Общество | | Печат

image 5176

На страницата на Община Силистра получихме предложение да се публикуват снимки от красивата снежна картина, която е обхванала Силистра.Информационните канали са отворени за обективите, които ще запечатат красотата на нашия град.

Общество | | Печат

image 5163

На редовно заседание на Общинския съвет, днес съветниците одобриха Доклад за изпълнение за 2017г. и Програма за изпълнение за 2018г. на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. по процедура "Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. Силистра по ОП "Региони в растеж". Докладът е публичен и можете да прочетете тук: http://obs-silistra.com/files/2018/02/17-1.pdf

Общество | | Печат


2345678Общо страници: 147