Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 10083

Продължава инициативата „Бисерче вълшебно” посетихме децата от 2-те и 3-те класове на ОУ „Св. св. Кирил и Методии”, като им представихме националната кампания за насърчаване на детското четене. Представихме на учениците книги, за които могат да гласуват от тяхната възрастова група 8 -10 години ”Изследователи” и категория „Нещотърсачи”.
Гласувай и бъди читател с мнение!
*Регионална библиотека "Партений Павлович" - Детски Отдел Силистра

Образование | | Печат

image 10073

Кампания за превенция на насилието и тормоза в детските градини, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
*ДГ " Ян Бибиян"- гр.Силистра

Образование | | Печат

image 10056

На 27.02.2023 г. се проведе информационно-образователна среща с ученици от 8 клас на тема зависимостти - алкохолна зависимост. Домакини и лектори бяха дамите от Превантивен информационен център по зависимости - Силистра . На учениците бе представен силно въздействащ филм, демонстрация с алкоочила, информационни материали.
*Професионална гимназия по механотехника "Вл. Комаров" - Силистра /Механото/

Образование | | Печат

image 10027

ПОКАНА

Образование | | Печат

image 10028

ДГ "Роза", гр. Силистра отбеляза Световния ден против тормоза, известен като „Ден на розовата фланелка“, като украси тематично витрините си.

Образование | | Печат

image 10026

Днес 22.02.2023г. в ДГ "Иглика" психолога Мария Стефанова проведе терапевтични игри с децата по повод Световния ден против тормоза и насилието, познат още като "Ден на розовата фланелка".
Децата изразиха емоциите си, своите страхове и желания, и успяха да превърнат лошият вълк в добър и мил приятел, чрез приказкотерапия.

Образование | | Печат

image 10023

Първо място за Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров", на Националното състезание по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - общински кръг, проведен на 21.02.2023 г.
* Професионална гимназия по механотехника "Вл. Комаров" - Силистра /Механото/

Образование | | Печат


1234Общо страници: 37