Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 2630

На 26 и 27 февруари предстоят обучения - втора група от паралелни семинари: за ученици на тема "Онлайн безопасност за ученици" и за педагози - педагогически съветници и обществени възпитатели на тема "Виртуално и реално насилие - превенция чрез интерактивно обучение в училищата"

Образование | | Печат

image 2344

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
За мен е чест да Ви поздравя в днешния тържествен ден.
Вашият колектив полага изключително старание, професионализъм и новаторство. Извънкласните форми на обучение дават възможност на учениците да развият своите дарби и да са достойни граждани на България и света.
Уважаеми учители, продължавайте да предавате своите знания с любов, която да запали всички новопристигнали ученици във Вашето училище!
На Вас, скъпи ученици, пожелавам успешна учебна година, изпълнена с много емоции. Бъдете упорити в постигането на целите си. Вслушвайте се в съветите на учителите си и дерзайте!
На добър час!
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Образование | | Печат


567891011Общо страници: 18