Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дните от утре - 16 януари 2019г., до 20 януари / неделя/ включително се обявяват за неучебни със Заповед на Кмета на община Силистра, за всички училища и центрове за подкрепа. Учебните занятия на територията на общината ще бъдат възобновени на 21 януари / понеделник/ 2019г.
Заповедта не се отнася за детските градини и ясли.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ № 2 - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" И № 2А - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, И СОФИЯ - СИЛИСТРА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Съобщения | | Печат

КОЛЕДЕН БАЗАР

Община Силистра, Дирекция „Икономика“ съобщава, че организира провеждането на „Коледен базар“ от 10.12.2018. Заявления за участие ще се приемат до 07.12.2018 г. в Информационен център на Общината, гише „Стопански дейности“.

Съобщения | | Печат

image 5775

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра Ви уведомява, че срокът за плащане на втората вноска от дължимите данъци и такси, за физически и юридически лица за текущата 2018 г. изтича на 31.10.2018 г. След тази дата върху неплатените задължения се начислява законова лихва.
Заплащането може да се извърши в:
•касите на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра;
•в кметствата;
•по банков път; 
•по интернет;
•чрез „Български пощи“ ЕАД, 
•чрез „Изипей“.
Работно време с граждани в Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра:
от 08.00÷16.00 часа
и
от 16.30÷17.00 часа

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА КРАЧИМ ЗАЕДНО
Спортната инициатива, с която ще се отбележи Европейския ден на спорта в Спортно училище "Дръстър" е под мотото "Бъди активен в Силистра" и затова каним всички желаещи и служителите на Община Силистра на 28 септември 2018г., от 15ч., в началото на Дунавския парк да се включите в изминаването на "5000 крачки за дълголетие и здраве".

Съобщения | | Печат

ЗАПОВЕД № ЗК- 1431/ 04.09.2018 г.

Забранява се на територията на Община Силистра търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и само след разрешение от официален ветеринарен лекар, както и на животни преминаващи транзитно през територията на община Силистра.
https://www.silistra.bg/index.php…

Съобщения | | Печат

image 5631

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед №ЗК-1384, 22.08.2018 г. Община Силистра приканва собствениците на паркирани МПС по ул. „Симеон Велики“ – в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Хаджи Димитър“, да освободят цитирания участък, за да не се възпрепятства започването на СМР по проекта.

Съобщения | | Печат


1234Общо страници: 21