Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ

За периода от 13.01.2020г. до 20.01.2020г. на кръстовището между ул. „7-ми септември”, бул. „Велико Търново” и ул. „Петър Бояджиев”, движението на МПС ще бъде ограничено само в едната лента, във връзка с извършване на авариен ремонт на линейния отводнителен канал от страната на автосервизите.

Съобщения | | Печат

Община Силистра с обръща с молба към всички собственици на моторни превозни средства, паркирани на паркинга на т.н. Стара автогара (срещу пицария "Стоп"), същите да бъдат преместени до 17:00ч. на 02.09.2019г. - понеделник. Преместването се налага поради разполагане на детски атракциони на паркинга.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра информира жителите и гостите на населените места Силистра, Айдемир, Калипетрово, Сребърна, Ветрен и Проф. Иширково, че на 6-ти август (вторник), в часовете от 05:30ч. до 10:00ч., ще се извърши авиационно пръскане против комари. Препаратът за обработка е Ефциметрин 10ЕК. Призоваваме всички собственици на пчелини да се съобразят с информацията.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Предвидената за 30-ти юли авиационна обработка против комари се отлага поради неблагоприятна метеорологична обстановка. Пръскането ще се осъществи при спиране на валежите, за което Община Силистра ще уведоми своевременно.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра информира гражданите и гостите на населените места Силистра, Айдемир, Калипетрово, Сребърна, Ветрен и Проф. Иширково, че на 30-ти юли (вторник), в часовете от 05:30ч. до 10:00ч., ще се извърши авиационно пръскане против комари. Препаратът за обработка е Ефциметрин 10ЕК. Призоваваме всички собственици на пчелини да се съобразят с информацията.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително - монтажни работи /СМР/ от ДЗЗД „Евростил”, гр. София на обект: „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, гр. Силистра, и Подобект: „Зона за интервенция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон Велики” и прилежащите тротоари и зелени площи””, със заповед на кмета на Община Силистра (ЗК 1209 от 17.07.2019г.) в периода от 07.00 ч. на 18. 07. 2019 г. /сряда/ до 17.00 ч. на 25.07.2019 г. /четвъртък , се ограничава достъпа и се забранява движението по следните улици:
- по ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа” - участък от бензиностанция „OMV” до хотел ”Danube”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Тутракан” и ул. „Н.Й. Вапцаров” на кръговото кръстовище, както и на кръстовището с ул. ”Добруджа” и ул. „Петър Берон”; 
- по ул. „Хаджи Димитър” от двете страни на ул. „Симеон Велики”, като движението ще бъде отбито съответно по ул. „Шар Планина” надясно към ул.” Москва” и по ул. „Христо Ботев” наляво към бул. „Македония”;
- по ул. „Христо Ботев” – участъка от кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. „Партений Павлович”;
- по ул. „Партений Павлович” – участъка от кръстовище с ул. „Симеон Велики” и ул. „Христо Ботев” до кръстовище с ул. „Анастас Янков”;
- по ул. „Шар планина” – участъка от кръстовище с ул. „Хаджи Димитър” до кръстовище с ул. „Симеон Велики”;
- по ул. „София” – участъка от кръстовище с ул. „Симеон Велики” до „У”-образното кръстовище с ул. „Отец Паисий”,
КАТО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗЦЯЛО ДВИЖЕНИЕТО, СПИРАНЕТО И ПАРКИРАНЕТО В ГОРЕЦИТИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ !!!

Съобщения | | Печат

image 6536

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра уведомява всички собственици на пчелни семейства, жители и гости на Силистра, че поради предстоящи неблагоприятни атмосферни условия, планираното третиране срещу комари за 14 юли /неделя/ ще се извърши по- рано. 
На 12 юли 2019 г. /петък/ от 22.00 ч. ще започне наземна обработка срещу популацията на комари.
На 13 юли 2019 г./събота/ от 5 часа до 7.30 ч. ще се извърши авиационна обработка срещу популацията на комари в Силистра, Ветрен, Сребърна, Айдемир и Калипетрово. 
Препаратът за обработка е „Ротрин 200“.

Съобщения | | Печат


1234Общо страници: 24