Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед на кмета се забранява временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 19. 02. 2018 г. 
/ понеделник/ от 13:00 до 14:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
От входа на ОУ „Отец Паисий” – по ул. „Петър Вичев” – по ул. „Добруджа” /до ОББ/ - по ул. „Отец Паисий” – до паметника на Васил Левски.
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.
Организаторите на мероприятието, в лицето на Директора на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците. 
Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра, на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Съобщения | | Печат

ОПЕСЪЧАВАНЕ

На територията на Община Силистра няма населени места без ток и вода. Всички пътища са проходими при зимни условия. Поради започналия снеговалеж се опесъчават основните артерии в града.Приоритетно се обработват наклоните, завоите и опасните участъци. Всички пътища към Русе, Варна, Шумен са обходени и проходими. Почистващите машини са в пълна готовност при необходимост.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

На 15 януари 2018 година ще се извършват изкопни дейности по улица "Ген. Скобелев". Движението за моторни превозни средства /МПС / ще бъде ограничено в часовете от 09:00 до 12:00 часа. Дейностите ще бъдат извършени от "Ситигаз България" ЕАД във връзка с авариен ремонт на газопреносната мрежа.

Съобщения | | Печат

СКРЪБНА ВЕСТ

На 91 години почина д-р Иван Радев- основател и завеждащ "Ортопедично отделение" в тогавашната Окръжна болница- Силистра през 1982г.
Поклонението ще се състои в гр. София.
Силистренската общественост изказва своите съболезнования към близките и семейството на д-р Радев.
Поклон!

Съобщения | | Печат

Във връзка с изпълнение на обществена поръчка, свързана с асфалтиране на участъци от уличната мрежа на Община Силистра, молим гражданите в периода от 27.09 до 03.10 2017г., в часовете между 07:00 и 19:00ч, да не паркират своите автомобили в междублоковото пространство между ул. „Серес“ и ул.“ Янко Тодоров“. За да гарантираме безопасно и безпрепятствено изпълнение на ремонтните дейности, автомобилите- нарушители ще бъдат принудително премествани.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително монтажни работи /СМР/ от „Стройпроект” ООД, а именно събаряне на сграда, съгласно сключен договор „Строително монтажни и ремонтни дейности по проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище св.св. Кирил и Методий и детска ясла Здравец, гр. Силистра, за ОП 1 – ОУ „св.св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров””, Община Силистра съобщава, че със Заповед на кмета, д-р Юлиян Найденов на 14. 08. 2017 г. /понеделник/, от 08.00 до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:
Кръстовището на ул. „Плевен” с бул. „Македония”, до кръстовището на детска градина „Роза 1”,
като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
„Стройпроект” ООД, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Съобщения | | Печат


1234Общо страници: 18