Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Със Заповед на Кмета №ЗК-746 / 04.05.2015 г. временно ще се ограничи достъпа и ще се затворят за движение следните улици, съгласно утвърдения проект за "Временна организация и безопасност на движението":
1. Считано от 04. 05.2015 г. /понеделник/ по ул. "Янко Тодоров", гр. Силистра
2. Считано от 10. 05.2015 г. /неделя/ по ул. "Харлампи Джамджиев" и ул. "Тутракан", гр. Силистра
Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии, паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Съобщения | | Печат

Съобщение

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра съобщава на гражданите и юридически лица, че на предплатилите до 30 април, за цялата календарна година, се прави отстъпка 5% от дължимите суми за данък сгради и такса битови отпадъци за текущата година.
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: първа вноска до 30.06.2015г. за втора вноска 31.10.2015г. Заплащането може да се извърши по банков път, в изнесената каса на ул. "Добрич" №134, в кметствата по населени места.
Работно време с граждани на касите в отдел "Местни данъци и такси" от 8:00 до 16:00ч. и от 16:30 до 17:00ч. всеки работен ден.

Съобщения | | Печат

Съобщение

Община Силистра моли всички собственици на МПС да не паркират на паркинга на Старата автогара от 17.00 ч. на 26 март т. г. до 20 април 2015г. 
По повод Великденските празници, на паркинга на Старата автогара ще бъдат разположени съоръжения и атракции, в периода от 1 до 20 април. Луна паркът ще е с работно време от 10-22.00 ч.

Съобщения | | Печат

Съобщение

От 8.00ч. до 14.00ч., утре, 24 март, ще започне измиването по улиците: "Добрич", "Седми септември", "Мизия" в района от магазин "Хмелницки" до ДАП. За целта Община Силистра се обръща към всички живеещи в района да не паркират автомобилите си в зоната и да освободят пътния участък.

Съобщения | | Печат

image 2572

Детска млечна кухня

Община Силистра уведомява всички родители, ползващи услугата на Детска млечна кухня, че в понеделник, 19 януари 2015 година, от 11:00 часа, ще се приемат заявки за храна за дните 20 и 21 януари 2015 г.

Съобщения | | Печат

Община - Силистра, Дирекция "Икономика", уведомява всички граждани, желаещи да вземат участие в "Мартенски базар - 2015г.", че приемането на заявления ще започне от 12.01.2015г. в Информационен център, гише "Стопански дейности" при Община - Силистра.
1. Краен срок за приемане на заявления - 30.01.2015г.
2. Провеждане на жребий за места - 16.02.2015г.
3. Настаняване на участниците - 20.02.2015г.
4. Времетраене на базара - от 20.02.2015г. до 01.03.2015г.
5. Место за провеждане на базара - пред ЦУМ и ЦЕНТРУМ по схема.
Телефони за контакти:
086/816-248 - Драгомира Аджемова
086/816-205 - Кремена Петрова

Съобщения | | Печат

Покритият плувен басейн ще работи и през празничните дни

Обединен детски комплекс - Силистра уведомява всички граждани, че Покритият плувен басейн ще работи през празничните дни на 26 и 27 декември, както и на 3 януари 2015 година, с работно време от 7:00ч. до 22:00ч.

Съобщения | | Печат

Във връзка със зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и обществените площи в град Силистра бе издадена Заповед /ЗК-2174/ на Кмета за експлоатационен сезон 2014 - 2015 г.

Съобщения | | Печат


78910111213Общо страници: 19