Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение относно: Възлагане на автобусни превози по линии Силистра - Гарван - 07.00 ч. - 08.00 ч.; 15.00 ч. - 16.30 ч. и Силистра - Дулово - 15.30 ч. - 17.00 ч. от областната транспортна схема, и Русе - Силистра - 16.15 ч. - 09.30 ч. от републиканската транспортна схема, от квотата на Община Силистра

Съобщения | | Печат

image 3215

Уважаеми съграждани,

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, Ви напомня, че срокът за плащане на втора вноска от дължимите данъци и такси, за физически  и юридически  лица за текущата 2015 г., изтича на  31.10.2015 г.
Напомняме Ви, че след тази дата върху неплатените задължения се начислява законова лихва.
Заплащането може да се извърши на касите в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, в кметствата, по банков път или в изнесената каса на ул. "Добрич" №134.
Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра:
от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа

Съобщения | | Печат

Уведомява, че съгласно Решение №1448 от 28.05.2015 г. на Общински съвет - Силистра, на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, са одобрени списъците на свободните общински пасища, мери за стопанската 2015 - 2016 година за индивидуално ползване, с местоположението и размера на имотите, на мерите и пасищата за индивидуално ползване и на мерите и пасищата за общо ползване. Списъкът на свободните общински пасища, мери за стопанската 2015 - 2016 година за индивидуално ползване е обявен на таблата на сградата на общинската администрация и кметствата и е публикуван на интернет страницата на Община Силистра на адрес http://ob-sobstvenost.silistra.bg.
Желаещите да наемат имоти собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в съответното землище, могат в срок до 10 юли 2015 г. да подават заявления по образец в сградата на общинска администрация на гише "Общинска собственост" в Общинския център за информация и услуги на гражданите. Образците могат да бъдат получени на гишето или изтеглени от адрес http://ob-sobstvenost.silistra.bg.

Съобщения | | Печат


78910111213Общо страници: 20