Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СКРЪБНА ВЕСТ

На 91 години почина д-р Иван Радев- основател и завеждащ "Ортопедично отделение" в тогавашната Окръжна болница- Силистра през 1982г.
Поклонението ще се състои в гр. София.
Силистренската общественост изказва своите съболезнования към близките и семейството на д-р Радев.
Поклон!

Съобщения | | Печат

Във връзка с изпълнение на обществена поръчка, свързана с асфалтиране на участъци от уличната мрежа на Община Силистра, молим гражданите в периода от 27.09 до 03.10 2017г., в часовете между 07:00 и 19:00ч, да не паркират своите автомобили в междублоковото пространство между ул. „Серес“ и ул.“ Янко Тодоров“. За да гарантираме безопасно и безпрепятствено изпълнение на ремонтните дейности, автомобилите- нарушители ще бъдат принудително премествани.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително монтажни работи /СМР/ от „Стройпроект” ООД, а именно събаряне на сграда, съгласно сключен договор „Строително монтажни и ремонтни дейности по проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище св.св. Кирил и Методий и детска ясла Здравец, гр. Силистра, за ОП 1 – ОУ „св.св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров””, Община Силистра съобщава, че със Заповед на кмета, д-р Юлиян Найденов на 14. 08. 2017 г. /понеделник/, от 08.00 до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:
Кръстовището на ул. „Плевен” с бул. „Македония”, до кръстовището на детска градина „Роза 1”,
като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
„Стройпроект” ООД, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра уведомява жителите, че на 15.07.2017г. /събота/, от 05.00ч. до 08.00 ч. ще започне АВИАЦИОННА обработка срещу популацията на комари. Пръскането ще се извърши на територията на гр. Силистра и селата Айдемир, Ветрен и Сребърна.
На същата дата /15.07.2017 г./ от 20.00 ч. до 22.00 ч. ще се извърши и НАЗЕМНА обработка срещу популацията на комари, като пръскането ще е на територията на селата Сребърна и Ветрен, а на територията на гр. Силистра пръскането е на същата дата, но от 22.00ч. до 04.00 ч.
Пръскането ще се извършва в съответствие със законово регламентираните правила за гарантиране здравето на хората. На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнениена изискванията на "Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности".
Притежателите на пчелини/ пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочения часови диапазон и на упоменатите места, за да се предотврати отравянето им.
Препаратът , с който ще се извърша третирането за намаляване популацията на комари е: "Ротрин 200".
Препаратите са безвредни за хората и домашните любимци, поради което няма карантинен срок.
Обработката срещу комари в община Силистра се извършва в съответствие с указанията от Министерство на здравеопазването.

Съобщения | | Печат

Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" ще бъде открит в театъра.
Там ще са и концертите

Съобщения | | Печат


123456Общо страници: 20