Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Драматично-куклен театър-Силистра съобщава, че насроченото за 7 януари, събота от 11.00 часа, представление на детската пиеса "Хензел и Гретен" се отлага, заради очакваните рекордно ниски температури.

Съобщения | | Печат

УДЪЛЖАВА СЕ ВАКАНЦИЯТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Със заповед на Министерството на образованието и науката, се удължава ваканцията за всички училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Силистра, поради очакване на влошаване на метеорологичната обстановка. 
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 9.01.2017 г. (понеделник).

Съобщения | | Печат

Силният и бурен вятър създава предпоставки за падащи клони и дървета. Кметът на община Силистра разпореди на почистващите фирми да почистят тротоара по ул"Янко Тодоров",където от вятъра бе паднало дърво. Опастността от падащи клони е сериозна, силата на вятъра е 80-90км /ч.

Съобщения | | Печат

Община Силистра уведомява гражданите на територията на общината, че временно преустановява приема на заявления за отпускане на еднократни социални помощи, поради изчерпване на финансовите средства, заложени в Бюджет 2016. Приемът ще бъде възстановен през м. февруари 2017 година.

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

относно публично представяне на преработен Работен проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. “Симеон Велики“ прилежащи тротоари и зелени площи“ в частта ландшафтно оформление.
Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично представяне на преработен Работен проект за реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ в част “Паркоустройство и благоустройство” с цел запазване на дървесната растителност.
Обсъждането има за цел да представи на широката общественост преработеният проект, за да може да продължи процеса по реализацията му. Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Публичното представяне ще се проведе на 24.10.2016 г. (понеделник) от 17:30 часа в залата на Общински съвет Силистра на ул. „Симеон Велики“ № 16. 
Ще се радваме да присъствате на предстоящото събитие и да споделите своята гражданска позиция. 
Вашето присъствие е важно за нас!

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и председателят на Общинския съвет, д-р Мария Димитрова Ви канят на тържественото отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление в Община Силистра.
Събитието ще се проведе на 21 октомври 2016 г.,от 11 часа, в Общински съвет - Силистра.
Очаква се да присъстват кметове на общината и общински съветници от различни периоди на местното самоуправление, общественици, представителите на местните и централни медии, гости от НСОРБ и НАПОС.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

При подготовката за празничните дни на гр. Силистра, бе извършен оглед с цел осигуряване на необходимата организация за поддържане на чистотата и осигуряване на безопасността на гражданите. В резултат на това, в началото на месеца бяха подменени 7 решетки на отводнителния канал на пл. „Свобода“. След сигнал на гражданин, получен в Община Силистра на 13.09.2016 г., е направен повторен оглед и са подменени още 16 решетки, а други 7 – укрепени. Отдел „Инспекторат“, съвместно със специалисти на общината, работят за установяването на причините за получените повреди.

Съобщения | | Печат

Днес на 12 септември, от 13:00 ч., зам.-министърът Васил Грудев - Министерство на земеделието и храните ще открие изложението "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" в Силистра. Шатрите на производителите са изложени на паркинга зад общината, в обхвата на Дунавския парк. На откриването ще присъства и д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра. От 11:00 ч. в салона на общината ще се проведе кръгла маса по проблемите и нагласите на производителите. Вход свободен.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед на Кмета се затваря за ползване паркингът зад сградата на Общината, с цел провеждане на националното изложение "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" , една инициатива на МЗХ.
Заповедта гласи: " На 12. 09. 2016 г. /понеделник/, от 05.00 ч. до 23.00 ч., да се затвори за движение и паркиране на моторни превозни средства /МПС/, Паркинга – публична общинска собственост, находящ се зад сградата на общинска администрация – Силистра, на територията на Дунавски парк – Силистра.
2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването и паркирането на гореописания обект - Паркинг.
3. Отдел „Инспекторат” при Община Силистра да осигури прочистването и опазването на паркинга от паркиране на МПС в деня на провеждане на мероприятието.
4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР – Силистра, както и до всички заинтересовани граждани."

Съобщения | | Печат


1234567Общо страници: 18