Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра уведомява гражданите на територията на общината, че временно преустановява приема на заявления за отпускане на еднократни социални помощи, поради изчерпване на финансовите средства, заложени в Бюджет 2016. Приемът ще бъде възстановен през м. февруари 2017 година.

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

относно публично представяне на преработен Работен проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. “Симеон Велики“ прилежащи тротоари и зелени площи“ в частта ландшафтно оформление.
Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично представяне на преработен Работен проект за реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ в част “Паркоустройство и благоустройство” с цел запазване на дървесната растителност.
Обсъждането има за цел да представи на широката общественост преработеният проект, за да може да продължи процеса по реализацията му. Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Публичното представяне ще се проведе на 24.10.2016 г. (понеделник) от 17:30 часа в залата на Общински съвет Силистра на ул. „Симеон Велики“ № 16. 
Ще се радваме да присъствате на предстоящото събитие и да споделите своята гражданска позиция. 
Вашето присъствие е важно за нас!

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и председателят на Общинския съвет, д-р Мария Димитрова Ви канят на тържественото отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление в Община Силистра.
Събитието ще се проведе на 21 октомври 2016 г.,от 11 часа, в Общински съвет - Силистра.
Очаква се да присъстват кметове на общината и общински съветници от различни периоди на местното самоуправление, общественици, представителите на местните и централни медии, гости от НСОРБ и НАПОС.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

При подготовката за празничните дни на гр. Силистра, бе извършен оглед с цел осигуряване на необходимата организация за поддържане на чистотата и осигуряване на безопасността на гражданите. В резултат на това, в началото на месеца бяха подменени 7 решетки на отводнителния канал на пл. „Свобода“. След сигнал на гражданин, получен в Община Силистра на 13.09.2016 г., е направен повторен оглед и са подменени още 16 решетки, а други 7 – укрепени. Отдел „Инспекторат“, съвместно със специалисти на общината, работят за установяването на причините за получените повреди.

Съобщения | | Печат

Днес на 12 септември, от 13:00 ч., зам.-министърът Васил Грудев - Министерство на земеделието и храните ще открие изложението "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" в Силистра. Шатрите на производителите са изложени на паркинга зад общината, в обхвата на Дунавския парк. На откриването ще присъства и д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра. От 11:00 ч. в салона на общината ще се проведе кръгла маса по проблемите и нагласите на производителите. Вход свободен.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед на Кмета се затваря за ползване паркингът зад сградата на Общината, с цел провеждане на националното изложение "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" , една инициатива на МЗХ.
Заповедта гласи: " На 12. 09. 2016 г. /понеделник/, от 05.00 ч. до 23.00 ч., да се затвори за движение и паркиране на моторни превозни средства /МПС/, Паркинга – публична общинска собственост, находящ се зад сградата на общинска администрация – Силистра, на територията на Дунавски парк – Силистра.
2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването и паркирането на гореописания обект - Паркинг.
3. Отдел „Инспекторат” при Община Силистра да осигури прочистването и опазването на паркинга от паркиране на МПС в деня на провеждане на мероприятието.
4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР – Силистра, както и до всички заинтересовани граждани."

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

След отправена покана към представителите на неформална гражданска група "Силистра диша" за среща с ръководството, с кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и екипа на проекта "Реконструкция и рехабилитация на ул"Симеон Велики и пл"Албена" и невъзможност за присъствие от страна на представителите на групата, Община Силистра отправя отново покана за работна среща на 8 септември 2016Г., от 11.00ч., в Заседателна зала на общината.
Надяваме се поканата да бъде уважена от всички НПО-та ангажирани с гражданска позия по реализацията Проекта.

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

Кметът на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов и председателят на Общински съвет – Силистра – д-р Мария Димитрова имат удоволствието да поканят граждани и гости на Силистра на Тържествената сесия на Общински съвет-Силистра по повод Празника на града – 14 септември- Кръстовден! 
Празничната церемония ще се проведе в зала "Версай", ул. "Тутраканска" № 5, на 14 септември, от 10.00ч.
По време на тържественото заседание ще бъдат отличени и наградени наши съграждани. 
Нека всички участваме в церемонията, която отбелязва Празника на Силистра.

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършен оглед на дървета от вид Чинар на ул. "Симеон Велики", гр. Силистра, е установена необходимостта от незабавно обезопасяване на короните на дърветата, като се отрежат сухите и премахнат скършените и висящи сухи клони от дърветата. Техническите мероприятия за изпълнение ще се състоят в рамките до 10 дни.

Съобщения | | Печат

Във връзка с организирането и провеждането на празничните дни на град Силистра и настаняването на атракции на паркинга на Старата автогара, в дните от 01.09.2016 г. до 15.09.2016 г., Община Силистра умолява собствениците на паркираните моторни средства да освободят паркинга в горе посочения срок.

Съобщения | | Печат

image 3956

ПОКАНА

НАО "Галилео Галилей" - Силистра и списание "Реверс" Ви канят на публична лекция на тема "Астрономия и Нумизматика: звезди, комети и монети". Лекцията ще бъде представена от Калоян Димов, главен редактор на "Реверс" - единственото списание за нумизматика на български език, чийто първи брой излезе през месец юли 2016г.
Заповядайте на 26.08.2016г. от 20:00ч. в звездна зала на НАО "Галилео Галилей" - Силистра!

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, 
във връзка с планирана профилактика на електроенергийни съоръжения, Ви уведомяваме, че от 09:30 часа до 13:30 часа на 27.08.2016 г. работата с модулите за превозни билети,https://system.iag.bghttp://www.iag.bg, както и подстраниците на ИАГ ще бъде затруднена ( ще бъде спряно ел. захранването). Моля, уведомете и колегите от предприятията и по-важните заинтересовани лица!
Информация на отдел на ИАГ.

Съобщения | | Печат

ПОКАНА

Заповядайте на работна среща на Община Силистра и Българска фондация „Биоразнообразие” със заинтересованите страни на 25.08.2016 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в Общински съвет – Силистра, във връзка с номиниране на Поддържан резерват „Сребърна” за сертифициране като Биосферен парк по Програмата „Човекът и природата” на ЮНЕСКО.
Предстои обсъждане на възможността за присъединяване на територията на Община Силистра към преходна зона /зона за развитие/ на евентуален Биосферен парк „Сребърна”, което би спомогнало за международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, чрез популяризиране на бранда , създаване на туристически маршрути, продукти и услуги.
Вашето участие в работната среща е важно за общността!

Съобщения | | Печат

image 3926

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2016

Уважаеми деца и родители, 
Поради големия интерес и постъпила молба от Вас Ви уведомяваме, че клуб „Танцова аеробика“ на Община Силистра - МКБППМН ще продължи заниманията си и през месец август. Занятията ще се провеждат в понеделник и сряда от 16,30 ч., в периода 08 – 31 август 2016 г., в мол „Сентрал парк“, ет.2.

Съобщения | | Печат


45678910Общо страници: 21