Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2029

Уважаеми граждани, представители на медии и колеги,
Община Силистра има удоволствието да Ви покани на 23.04.2014г. от 14.00ч. в заседателната зала на общинска администрация на заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект "Повишаване ефективността на работа в Община Силистра", по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване ефективността на работа в Община Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Администативен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проекти | | Печат


78910111213Общо страници: 20