Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 1897

Община Силистра, Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси организират ученически конкурс за рисунка и есе "Дъга на толерантността" с тематично направление за 2014 година: "Етносите – един свят на приятелството"

Конкурси | | Печат

image 1893

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявяват за втора година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"

Конкурси | | Печат


45678910Общо страници: 11