Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
image 1893

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявяват за втора година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"

Конкурси | | Печат

Министерството на отбраната, чрез Областен военен отдел, обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба. Обявените работни места за страната са 370. Кандидатите трябва да подадат документи в краен срок до 11.10.2013г. в Областен военен отдел - гр. Силистра или в офиса за военен отчет в сградата на Община Силистра. Конкурсните нива са физическа подготовка и обща култура. Изискванията, както и всички нормативни данни и подробности може да намерите тук.

Конкурси | | Печат


567891011Общо страници: 11