Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Промени в срока на новата процедура за револвиращ кредит

По препоръка на Службата за публикации на ЕС е удължен срокът за подаване на заявления от банки, кандидатстващи за отпускане на револвиращ кредит в размер на 2,5 млн. лв. на община Силистра.
До 27 август, 11.00 часа ще се подават заявления за участие в процедурата „Договаряне с обявление” по Закона за обществените поръчки.
За 14.00 часа в същия ден е предвидено разглеждането на заявленията, уточниха от общинския отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки".
Припомням, че с кредита от 2,5 млн. лв. общината планира да подпомогне частта за съфинансиране на инвестиционни проекти.

Обществени поръчки | | Печат