Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 20 ФЕВРУАРИ 2023 Г.


image 10014
Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 пристанищен работник, средно образование
2 гробари, основно образование
1 младши експерт, висше професионален бакалавър /хуманитарен профил/
3 работници, механично почистване на енергийни съоръжения
1 счетоводител, висше образование /Икономика/
2 кранисти, средно образование, квалификация - Машинист на портални кранове с товароподемност под 40 т.
1 машинен оператор, производство на картонени изделия
1 общ работник, средно образование /Строителство/
3 готвачи, средно образование /Хранителни технологии/
1 медицинска сестра, висше образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 багерист, основно образование /квалификация - Пътно-строителни машини/
2 продавач-консултанти, средно образование, компютърни умения
6 лекари, висше образование /Медицина/
2 фелдшери, висше образование /Здравни грижи/
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 приемчик, мляко, средно образование/ Хранителни технологии/
3 счетоводители, висше образование /Счетоводство и контрол, компютърна грамотност/
1 шлосер-монтьор, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 заварчик, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 машинен инженер, висше образование /Машинно инженерство/
7 шивачи, средно образование /Производствени технологии/
1 кинезитерапевт, висше образование /Здравни грижи (Кинезитерапевт)/
2 сервитьори, средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:
- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
1 машинен оператор шиене на облекла
- Осигуряване на заетост:
1 помощник-готвач
1 продавач-консултант
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици
1 куриер
3 сервитьори
Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 главен счетоводител, 5 г. проф. опит и 3 г. съставител на финансови отчети
2 продавач-консултанти, средно образование
5 лекари, висше образование "Mедицина"
1 компютърен оператор, средно/висше образование
5 машинни оператори шиене на облекла, без изискване за образование
2 шофьори, средно образование, кат."СE" - 1 година професионален опит
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси"
- За обучение по време на работа
1 сервитьор
1 производител на мебели
Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, средно образование
1 фелдшер, полувисше образование, степен "Бакалавър", специалност "Медицина"
5 лекари, висше образование, степен "Магистър", специалност "Медицина

Публикувано на: 20 февруари 2023 г. / Печат