Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРИКЛЮЧВАМЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ С ПАРТНЬОРИТЕ НИ ОТ НАВОДАРИ, РУМЪНИЯ


image 10035
Приключваме дейностите по трансграничен проект с партньорите ни от Новодари, Румъния, който ни даде възможност да изградим велоалеи, да закупим велосипеди и да създадем зарядни станции, соларен паркинг и станции за зареждане на електро автомобили. Нашето успешно партньорство трябва да продължи и да се насочи към използването и на ресурсите по програма Рейн- Дунав с активната работа на двете правителства. Програмата има сериозен финансов ресурс и бихме могли да работим от двете страни по поречието на р. Дунав, в това число и за изграждане на мостово съоръжение.
Благодаря на нашите партньори от румънския град и на екипите, които реализират екологичните проекти в полза на общността.
Длъжен съм да припомня, че: С Решение № 70/ 31.01.2018 на Мониторинговия комитет на Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 г., бе одобрен за финансиране проект ,,Silistra- Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра. Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност над 7 милиона евро, като ресурсът за Община Силистра възлиза на над 3 милиона евро. Водещ партньор по проекта е Община Наводари, а Община Силистра е Партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и приключва през месец април, забавяното е поради пандемичната обстановка от ковид-19.
След срещата поканих румънските ни партньорите да разгледат града и да присъстват на изнесената открита приемна на вестник "Строител", която домакинстваме в партньорство с Камарата на строителите в България, с председател за областта- инженер Ивелин Лозев и ръководители на строителни предприемачи в Силистра.

Публикувано на: 24 февруари 2023 г. / Печат