Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 24 ФЕВРУАРИ 2023 Г.


image 10043
Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 дърводелец, средно образование
1 пристанищен, работник, средно образование
2 гробари, основно образование
3 работници, механично почистване на енергийни съоръжения
1 счетоводител, висше образование/ Икономика
2 кранисти, средно образование, квалификация - машинист на портални кранове с товароподемност под 40 т., средно образование
1 машинен оператор, обработка на минерали, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 общ работник, средно образование / Строителство
2 готвачи, средно образование/ Хранителни технологии
1 багерист, основно образование/ квалификация - пътно-строителни машини;
2 продавач-консултанти, средно образование, компютърни умения ;
5 лекари, висше образование/ Медицина;
2 фелдшери, висше образование/ Здравни грижи;
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;
1 приемчик, мляко, средно образование/ Хранителни технологии;
2 счетоводители, висше образование/ Счетоводство и контрол, компютърна грамотност;
1 шлосер-монтьор, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;
1 заварчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;
1 машинен инженер, висше образование/ Машинно инженерство;
7 шивачи, средно образование/ производствени технологии;
1 кинезитерапевт, висше образование/ Здравни грижи (Кинезитерапевт)
2 сервитьори, средно образование;
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:
- Обучение по време на работа
2 продавач-консултанта
1 машинен оператор шиене на облекла
1 монтажник, кабели
- Осигуряване на заетост:
1 помощник-готвач;
1 продавач-консултант;
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици;
2 куриерa
3 сервитьори
Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 главен счетоводител - 5 г. професионален опит и 3 г. съставител на финансови отчети
2 продавач-консултанти, средно образование
5 лекари, висше образование "Mедицина"
1 компютърен оператор, средно, висше образование
5 машинни оператори шиене на облекла, без изискване за образование
2 шофьори, средно образование, кат. "СE", 1 година професионален опит
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:
- За обучение по време на работа
1 сервитьор
1 производител на мебели
1 организатор
1 работник библиотека
Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 работник кухня, заведение за бързо хранене, основно образование;
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, средно образование;
1 фелдшер, полувисше образование ,степен "Бакалавър", специалност "Медицина", ЦСМП;
5 лекари, висше образование, степен "Магистър", специалност "Медицина", ЦСМП.

Публикувано на: 27 февруари 2023 г. / Печат