Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра"


Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 18.03.2023 г. - 26.03.2023 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на село Айдемир както следва:
- ул. "Божур"
- ул. "Старата липа"
- ул. "Искра"
- ул. "Бънева чешма"
- ул. "Ангел Панчев"
- ул. "Преслав"
- ул. "Каменно цвете"
- ул. "Катюша"

Публикувано на: 17 март 2023 г. / Печат