Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

21 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР


image 10124
Днес, 21 март отбелязваме международния ден на кукления театър, а на 27 март ще отбележим и международния ден на театъра. Това е и поводът за разговора ми с директора на Драматично-куклен театър - Силистра Златина Станева.
- Днешните деца се интересуват като че ли повече от компютри и телевизия, има ли отлив на публика и на какво се дължи това? Можем ли да говорим за девалвация на ценностите?
- Съвременният свят и модерната комуникация неминуемо изисква познания и интелигентно боравене с методите и механизмите за вписването в този безвъзвратен технологичен прогрес, но в никакъв случай не мога да кажа, че има отлив на детска публика от куклените ни представления. Напротив! Децата са прекрасен коректив, най-ценния бих казала и най-обективния, защото отлив има тогава, когато не им харесват представления. Затова ние много внимателно следим реакциите, поведението, интересът към нашите спектакли, за да вникнем в интересите им, очакванията им и всъщност те са определящия фактор в репертоарната програма на куклените ни представления. То се вижда толкова ярко кога какво не им харесва, че няма как да не се вълнуваме от техните възприятия. С гордост обаче мога да заявя, че подобни явления като отлив от определен спектакъл е при нас е много рядко явление, когато ние като държавен репетоарне театър сме длъжни да предложим като тематика на нашата публика, обаче се оказва че тя не им е интересна. Затова водещи са класическите драматургични текстове, които доказват своята необходимост през годините и са най-високо посещавани.
- Скъпо удоволствие ли е правенето на куклен театър в град като Силистра?
- Правенето на куклен театър е незаменимо удоволствие като процес! От определянето на драматургия и постановъчен екип, до реализиране на проекти на сценографията, куклите, костюмите, музиката, репетициите, до премиерата и първата среща с публиката - си е едно вълшебство. Трудностите произлизат от финансовия фактор. За съжаление в днешно време, с всеки изминал ден удоволствието става все по-скъпо и по-скъпо. По тази причина сме редуцирали и броя на куклените спектакли, които реализираме за календарна година. Ако до преди две-три години реализирахме по 4-5 нови заглавия, към днешна дата сме редуцирали работния процес до 2.
- Една уважаваща себе си Община трябва да има грижа за културния живот, който се случва на нейна територия. Помага ли Ви тя финансово за реализиране на Вашите постановки?
- Да! За една Община е превилегия да има Държавен репертоарен драматично-куклен театър. Все повече в публиката ни има зрители от други населени места, които непрекъснато отбелязват, че е голяма ценност театъра за един град, но за съжаление се приема като даденост там където го има, а там където го няма е високо оценен. През изминалата година Община Силистра сключи договор за съвместно финансиране на театралната институция с Министерство на културата, като стойността беше за 20 000 лв. и беше изплатена своевременно. Благодаря за тази грижа, тъй като тези средства помогнаха много за реализирането на един куклен и един драматичен спектакъл. Разбира се все по-чести са и взаимодействията по различни въпроси и поводи, така че доказваме, че имаме взаимна нужда и доказваме това с доброто си взаимодействие.
- Според Вас по какъв начин се възпитава любовта към това изкуство?
- Любовта към изкуството се възпитава в семейна среда от най-ранна детска възраст. Детето само не може да дойде на театър, така че то е зависимо от избора и желанието на по-възрастните от него да го довета на куклен театър, да го заведат в галерия, музей, на концерт. На по-късен етап то е зависимо и от избора на учителя в детската градина или училище какво ще гледа, кога ще го гледа, каква ще е цикличността на посещение на културни мероприятия, така че както е казал Пикасо "Детето отива при изкуството така, както стомната отива при извора!". Изкуството възпитава, изкуството изгаражда ценностната система, изкуството изгражда модели на поведение, учи на доброта, взаимопомощ, селектиране на доброто и злото....и много, много са функциите на възпитателния, образователния и духовния процес на изграждането на личността на детето. С много голямо удоволствие и благодарност споделям , че все повече и повече млади майки и татковци изпълват зрителната ни зала на детските представления и водят децата си от най-ранна детска възраст! Ето това е богатството на нашия град! Млади хора, които оценяват срещите на децата с живото театрално изкуство е доказателство за висок интелект и добър подход към възпитанието! Това ме радва!
Колко са заглавията за деца, които са присъствали до този момент в репертоара на кукления театър.
Не мога да кажа точно колко са от датата на създаване на кукления театър, но от 2010 г., когато поех поста на директор, съм реализирала 50 заглавия за деца, които включват класически сепкаткли, образователни, новогодишни, пролетни, тийнейджърски, съвременна драматургия и шоуспектакли.
- Каква е оценката Ви за трупата, за хората, които нахъсано, - самоотвержно и всеотдайно показаха през годината едно високо завладяващо изкуство.
- Актьорската ни трупа е прекрасна, целия екип на театъра е чудесен. Удовлетворена съм от тази сплотеност, отговорност, лоялност, етика и професионализъм. Знам, че мога да разчитам на всети един по всяко време за всичко. Въпреки скромното заплащане, въпреки трудностите които съпътстват работния процес, репертоара и игралната програма са на необходимото ниво за професионален театър и това е достойно за гордост!
Както беше казал някой преди време - "Работата в театъра има много общо с безработицата...." и при нас работата е така - работа много, пари обаче няма. В това е спецификата на театралния екип. Работата в театъра е начин на живот, защото никой не идва да работи за пари, понеже не можем да привлечем кадри със заплащане. При нас работят мисионери - изпълняващи мисия "Театър" и всъщност в това ни е "чарът".
- Има ли надежда за Драматично - Кукления театър в града ни занапред?
- О, изобщо не мога да говоря за надежда! Театъралната дейност съществува от 1871 г. и ще продължи да съществува. Това е просто е такъв дълбок и несломим корен, че каквото ида се случи - театърът в градът ни ще го има с цената на всичко. Не се надявам! Убедена съм в това
Марин Минев
20 март 2023 година

Публикувано на: 21 март 2023 г. / Печат