Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника


Община Силистра информира собствениците наземеделска и горска техника, че във връзка с писмо № ЗГТ-03-1-1/17.03.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра и в изпълнение на чл. 16, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ, на територията на Община Силистра, съгласно график и определени от кметовете и кметските наместници места, ще се проведат технически прегледи, както следва:

07.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" - от 09.00 до 17.30 ч.

18.04.2023 г. - с. Айдемир, община Силистра - от 10.30 до 12.00 ч.

21.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" - от 09.00 до 17.30 ч.

27.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" - от 09.00 до 17.30 ч

При извършването на технически прегледи собствениците следва да представят:

Техниката, оборудвана съгласно изискванията наНаредба № 3/03.02.2016 г.;

  1. Свидетелство за регистрация на техниката;
  2. Застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника;
  3. Свидетелство за правоспособност на лицето представящо техниката.

Собствениците, чиято техника е продадена следва да представят документ удостоверяващ продажбата ѝ.

23.03.2023 г.
гр. Силистра

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат