Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАРЪЧНИК ЗА "ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ В ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА НАВОДАРИ - СИЛИСТРА"


image 10139
Присъединете се към живота с велосипед- наръчник за "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари- Силистра", проект по програма Interreg V-A Румъния и България.
Днес на пресконференция наръчникът бе представен от екипа на проекта в Силистра инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет "Устройство на територията" и ръководител от българска страна, а водещ партньор в реализацията на проекта е община Новодари, Румъния, с ръководител г-н Адриан Константин.
Книжката съдържа снимки, карти, адреси на културни институти и къщи за гости, места за хранене и работно време. Текстът е на български и английски език, наръчникът ще бъде предоставен за безплатно ползване.
По време на срещата инж. Борачев се обърна с молба към всички жители и гости на Силистра да пазят съоръженията, които са изградени: велостоянки, зарядни станции, велоалеи, велосипеди. С реализацията на проекта "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари- Силистра", проект по програма Interreg V-A Румъния и България градът ни има над 7 километра велоалеи, подходящи места за съхранение и ползване на велосипеди, наръчник за съставяне на пътешествия в живота на велосипед.

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат