Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра към 03.04.2023 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра към 03.04.2023 г. Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че към 03.04.2023 г. автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване (няма да се изпълняват), както следва: От общинската транспортна схема на Община Силистра: Автобусна линия № 1 - сп. "Автогара Силистра" - кв. "Триъгълника - изпълнява се по утвърдено разписание, през делнични дни: - от сп. "Автогара Силистра" - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 - от сп. кв. "Триъгълника" - 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - изпълнява се по утвърдено разписание: През делнични дни: - от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 - от гр. Силистра - 06.00 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 В събота и празнични дни: - от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 - от гр. Силистра - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 В неделя: - от кв. "Татарица" - 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 - от гр. Силистра - 06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 Автобусна линия № 5 - Силистра - Калипетрово (ж. п. гара) - изпълнява се: През делнични дни: - от гр. Силистра - 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра - 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 Автобусна линия № 6 - Центъра - Гробищен парк - изпълнява се по утвърдено лятно разписание, ежедневно: - от сп. "Центъра" - 07.05 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05 - от Гробищен парк - 07.35 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45 19.15 Автобусна линия № 20 - Силистра - Иширково - изпълнява се по утвърдено разписание: През делнични дни: - от гр. Силистра - 05.30 07.20 13.50 17.20 - от с. Иширково (центъра) - 06.20 08.10 15.00 18.10 Вторник и четвъртък: - от гр. Силистра - 11.10 - от с. Иширково (центъра) - 12.15 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра - 07.20 11.10 17.20 - от с. Иширково (центъра) - 08.10 12.15 18.10 Автобусна линия № 22 - Силистра - Ветрен - изпълнява се: През делнични дни: - от гр. Силистра - 07.20 13.20 18.00 - от с. Ветрен (хлебарницата) - 08.20 14.20 18.50 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра - 07.20 15.20 - от с. Ветрен (хлебарницата) - 08.20 16.20 Автобусна линия № 23 - Силистра - Българка - изпълнява се: Ежедневно: - от гр. Силистра - 06.30 17.30 - от с. Българка - 07.00 18.30 Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук - изпълнява се: През делнични дни: - от гр. Силистра - 06.00 13.20 17.50 - от с. Бабук (център) - 07.10 14.45 19.15 - от с. Казимир (център) - 06.45 14.15 18.45 - от с. Ценович (център) - 06.57 14.35 19.05 В събота и празнични дни: - от гр. Силистра - 07.40 17.50 - от с. Бабук (център) - 08.40 19.15 - от с. Казимир (център) - 08.20 18.45 - от с. Ценович (център) - 08.30 19.05 Автобусна линия № 33 - Силистра - Поп Кралево - не се изпълнява. От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра: Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 11.00 ч. - 06.00 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание - в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. Автобусна линия Силистра - Добротица, с часове на тръгване - 07.00 ч. - 07.55 ч. - изпълнява се в понеделник, сряда и петък. Автобусна линия Силистра - Дулово, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 10.15 ч. - изпълнява се през делнични дни. Автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 11.30 ч. - 12.30 ч.; 16.30 ч. - 17.30 ч. - изпълнява се в понеделник, сряда и петък. Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 16.00 ч. - 12.30 ч. - не се изпълнява. От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра: Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 07.00 ч.; 18.00 ч. - 14.00 ч.; 12.30 ч. - 16.30 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно. Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 20.00 ч. - 17.30 ч. - считано от 14.04.2023 г., линията ще се изпълнява в понеделник, петък и неделя. Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 10.30 ч. - 06.30 ч. - изпълнява се през делнични дни. Автобусна линия Русе - Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на тръгване - 13.30 ч. - 08.00 ч. - изпълнява се от понеделник до събота. Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 17.00 ч. - 13.30 ч. - изпълнява се от понеделник до петък и в неделя. Автобусна линия Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 16.00 ч. - изпълнява се през делнични дни. Автобусни линии Варна - Силистра, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 06.00 ч.; 15.00 ч. - 11.00 ч.; 17.00 ч. - 12.30 ч. и Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 06.45 ч. - 14.00 ч. - не се изпълняват. Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-486 / 23.03.2023 г. на кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.04.2023 г. на лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, и заявления от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) от транспортната схема на общината. 03.04.2023 г. гр. Силистра ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ За Кмет на Община Силистра На основание Заповед № ЗК-543 от 31.03.2023 г.

Публикувано на: 03 април 2023 г. / Печат