Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Младежи дискутираха предизвикателството на нашето съвремие


image 1175

Днес в конферентната зала на хотел „Данубе” град Силистра се проведе младежки форум на тема: “Диалогът с младите хора - залог за промяна“. Форумът е организиран от отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Силистра и събра над 50 младежи на възраст от 15 до 29 години от града.

Срещата бе открита с приветствие от г-жа Денка Михайлова зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Силистра, която благодари за присъствието на специалните гости г-н Драгомир Маноилов – парламентарен секретар на МОМН, г-жа Ани Делибашева– зам. главен директор в Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика. В обръщението си към младите силистренци тя ги призова да бъдат по-активни и да задават въпроси на теми, които ги вълнуват. „ Онова, което е най- важно за нас е да бъдем полезни за младите хора от Силистра“ допълни тя.

Форумът продължи с изложение на Г-н Драгомир Маноилов за закона за младежта и младежката политика в България и презентация на г-жа Ани Делибашева за политиката на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на заетост на младите хора. През цялото време всички желаещи имаха възможност да задават своите въпроси и да получат компетентни отговори.

По програма присъстващите младежи бяха разпределени в четири работни групи, като за всяка група бе избран модератор - експерт от различни професионални области, с който те дискутираха множество въпроси.

„Какво мога да работя в Силистра и как си намирам работа?, Ориентирано ли е образованието към потребностите на трудовия пазар?, Осмисляне на свободното време на младите хора чрез спортни дейности и инициативи?, Как се заявяват младежите в публичното пространство?“ това бяха само част от обсъжданите въпроси по време на форума, преминал през голям интерес от страна на младото поколение.


Публикувано на: 27 ноември 2012 г. / Печат