Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Демографски прираст в село Смилец


image 1244

На 3 януари т.г., по случай Новата година кметът на с.Смилец г-жа Павлина Романова организира среща с най-младото поколение в селото - деца-самодейци и най-малките жители - З те бебенца, родени в последните 3 месеца от годината - Марин ,Томислав и Геро.
Идеята за срещата бе поднасяне на подаръчета на всички деца за положения от тях труд и участия във всички мероприятия през изминалата година,както и за съдействието им в популяризирането на фолклора,бита и културата на селото.
С кратка презентация ,изнесена благодарение на техниката на "Глобални библиотеки", малките любопитковци бяха запознати с историята и настоящата годишнина на с.Смилец-180 години от основаването му.
Децата наблюдаваха с голям интерес снимковия материал и изявиха желание през 2013-та година да работят в качеството си на журналисти и редактори в следващата презентация посветена на родното им село. Те ще имат възможността сами да организират срещи с най-възрастните жители на селото, да издирят снимков материал и да запишат спомени на техните баби и дядовци за начина по който те са живяли - "Имало ли е мобилни телефони, как са се уговаряли и къде ще се срещнат?...На какво са играли, с какви дрехи са се обличали, какви прически са имали и какво са си хапвали.....дали е имало чипсове ..и т.н?". Материалът ще бъде обработван и съхраняван в библиотеката заедно с библиотекаря и читалищния ръководител, като по този начин децата успоредно ще усвояват и уменията за работа с мултифункционални устройства.
С огромно удоволствие г-жа Романова награди и на най-мъничките си жители за 2012-та година като съобщи, че през настоящата година на този етап в с. Смилец ще се родят още 3 бебенца. Това не се е случвало от 10-тина години насам.
Оптимистично настроени за своето бъдеще и за разрастването на китното си село се разделиха малки и големи потомци на 180- годишното село Смилец!!!


Публикувано на: 04 януари 2013 г. / Печат