Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Младежи отчетоха резултатите от проектите по конкурсната сесия "Младите за Силистра"


image 1338

Днес, 29 март 2013 година, от 17:00 часа в заседателната зала на Община Силистра бяха представени резултатите от проектите по конкурсна сесия „Младите за Силистра“, финансирани от Община Силистра. Проектите са на обща стойност 3998, 50 лв. По конкурсната сесия кандидатстваха 10 организации, от които Комисия с председател г-жа Денка Михайлова заместник – кмет „Хуманитарни дейности“ класира 7 проекта на неформални младежки групи.
Като председател на комисията г-жа Михайлова откри днешната среща по повод отчитането на резултатите. „С огромен ентусиазъм разгледахме всички 10 предложения. Благодарим ви, че се включихте, защото е хубаво младите хора да имат гражданска позиция. Надявам се, че резултатите от всеки проект ще оставят отпечатък нашия град.“ – бяха думите на г-жа Михайлова, с които тя посрещна представителите на неформалните групи.
Седемте проекта, чиято цел бе насърчаване на инициативността, предприемчивостта и творчеството на младите хора, приключиха успешно. Основен елемент в тези проекти е активното участие на младите хора в решаване на местни проблеми и разнообразяване на ежедневието им чрез активно безвъзмездно реализиране на различни обществени доброволчески инициативи.
Младежките групи успяха да привлекат в дейностите си и други хора от местната общност. Сред дейностите с обществена значимост са: освежаване на детски площадки и кътчета за отдих, изработване на информационни табели и флаери, поставяне на пейки, маси и кошчета за отпадъци в близост до обществени чешми и други.
В момента общинска администрация обработва документите за следващата конкурсна сесия, като основна цел на този тип конкурси е по – голямата ангажираност на младите хора в дейностите на Община Силистра.


Публикувано на: 29 март 2013 г. / Печат