Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Традиционен поетичен конкурс "Свищовски лозници" за автори от цялата страна


Във връзка с празниците на град Свищов, които ще се проведат на 27, 28 и 29 септември 2013 година, Община Свищов и редакцията на в. „Дунавско дело“ обявяват традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“ за автори от цялата страна.

Конкурсът е напълно анонимен и всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефона за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени:

  • Наградата за поезия „Николай Искъров“ в размер на 250 лева
  • Първа награда – 150 лева
  • Втора награда – 100 лева
  • Трета награда – 70 лева
  • Две поощрителни награди по 50 лева


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2013 година от 10:30 часа в кафе – галерия „Антиквариат“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“. Крайният срок за получаване на творбите е 15 септември 2013 година на адрес: 5250 гр. Свищов, Област В. Търново, ул. „Д. Г. Анев“ № 2а, редакция на вестник „Дунавско дело“, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.

Публикувано на: 16 юли 2013 г. / Печат