Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" одобри, определените с Решение № 415 от 20.12.2012 г. на Общински съвет Силистра, зони за въздействие в рамките на ИПГВР на гр. Силистра за периода 2014 - 2020 година


Публикувано на: 22 януари 2013 г. / Печат