Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявиха конкурсна сесия за ученически проекти «Младежта срещу насилието и наркотиците».
Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления:

  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите;
  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на наркотици и упойващи вещества.

По конкурсната сесия кандидатстваха 6 ученически групи на 2 етапа.
С Протокол от 24.09.2013 г. Комисия, създадена със Заповед №ЗК-370/05.09.2013 г. на кмета на Община Силистра, одобри проекта “Аз не съм агресивен! Застани до мен!” на Комисия за здравно образование при Обединено общежитие за средношколци „Младост” гр. Силистра.
С Протокол от 06.11.2013 г. Комисията одобри допълнително подадените проекти както следва:

  1. „Аз съм човекът! Не на агресията в училище!” на Основно училище ”Отец Паисий” – гр.Силистра
  2. „Избирам спорта, а НЕ дрогата!” на Инициативна група „Здраве“
  3. „Живот без дрога = щастлив живот” на Неформална група „Подай ръка” при УП в ПГСУАУ „Атанас Буров”
  4. „Мисли позитивно. Действай различно!“ на „Жълтите жирафи“ (СОУ „Н.Й.Вапцаров“)
  5. “Не на дрогата с шах” на Обединено общежитие за средношколци „Младост” гр. Силистра.

Проектите ще бъдат финансирани изцяло и ще се реализират в периода от 11 ноември 2013 г. до 6 декември 2013 г.

Публикувано на: 08 ноември 2013 г. / Печат