Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кметът, д-р Найденов: Очаквам подкрепата на всички институции и политици за изграждането на Дунав мост-3, Силистра – Кълъраш


image 1740

Съвместна декларация за сътрудничество между Кмета на Силистра, д-р Юлиян Найденов и кмета на Кълъраш, Даниел Драгулин в присъствието на държавния глава Росен Плевнелиев бе подписана днес.

Документът е стъпка към процедурите по изграждането на Дунав мост-3 между Силистра и Кълъраш.

„Град Силистра е домакин на форум от изключително важно значение за всички общини по поречието на р. Дунав. С това събитие, кметовете на двете населени места /б.а.Силистра- кмет , д-р Юлиян Найденов и Кълъраш- кмет, Даниел Стефан Драгулин/ по поречието вдигат много високо стандарта за добросъседство.“ – това каза президентът на Републиката, Росен Плевнелиев, при откриването на форума днес.

На дискусията под наслов „Общите приоритети на България и Румъния 2014-2020–нови възможности и хоризонти“, бяха очертани ангажиментите на местните и държавни институции в развитието на идейните проекти за бъдещето на общините по поречието на р. Дунав. Основни приоритети в следващия програмен период са сътрудничеството между регионите и развитието на транспортните инфраструктури, околна среда, туризъм, икономика, култура. Общите приоритети на България и Румъния 2014-2020 по коридор №7 в сърцето на Европа представиха участниците в дискусията.

Участие във форума взеха представители на: Министерство на транспорта-Румъния, Министерство на околната среда и климата- Румъния, посланиците на Румъния и България, посланикът на Австрия и посланикът на Германия в България, народните представители – Стефан Господинов и Петър Дулев от 42 Народно събрание на България, народни представители от Румъния, представителите на Европейската комисия – Карла Пейс, Джакомо Лучияни, Реналдо Мандметс, Генералният секретар на Европейския съвет на Дунавските градове и региони, Румъния – г-н Ерик Барта, кметове на общини по поречието на река Дунав от българска и румънска страни.

В рамките на дискусията бяха обсъдени общите приоритети на България и Румъния 2014-202, новите възможности за двете държави, основните заложени приоритети в следващия програмен период, изразяващи се в ефективност на инвестициите и по-добра координация в разпределянето на финансовите средства. Участниците се обединиха около една обща цел- да бъде водена политика за насърчаване развитието на транспорта, околната среда и водите, научните изследвания и иновации, възобновяемите източници на енергия, сътрудничеството между регионите.

 Президентът, Росен Плевнелиев подчерта в оптимистичната си 45 минутна презентация силата на единомислието между различните управленски нива: кметове, областни управители, народни представители, членове на ЕК към ЕС и министри, председатели на общински съвети. „Заставам ясно зад идеята за изграждане на мост свързващ Силистра с Кълъраш. Всички знаем, че за моста Видин-Калафат работиха шест български и пет румънски правителства, но този път това става с участието на толкова много и различни институции. Инвестициите за повече свързаност водят до икономически растеж“ – каза още държавният глава.

Подготовката на четири нови мостови съоръжения между България и Румъния – при Силистра-Кълъраш, Оряхово-Бекет, Никопол-Турну Магуреле, както и разширяване на съществуващия мост при Русе-Гюргево – е заложена в плана за действие на Междуведомствения българо-румънски комитет за развитие на вътрешно-водния транспорт и свързаността в региона. Според президента, един от начините проектът да бъде финансиран след 2014 г., заедно с други общи регионални проекти, е новият инструмент „Свързана Европа“ с общ бюджет от близо 30 млрд. евро, от които над 23 млрд. евро са за транспорт. Очаква се по същия механизъм да бъде финансиран проектът за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав, която е и трасе на Транспортен коридор 7.

„Река Дунав е възможност – тя е част от най-дългия европейски транспортен коридор, който свързва 10 европейски държави и създава огромен потенциал за развитие на речния транспорт, пристанищата, търговията, туризма“, каза държавният глава.

Затова, по думите на президента, основен приоритет за страните от региона е свързаността. Росен Плевнелиев даде за пример изграждането на тунела „Мармарай“ под Босфора, който изцяло променя транспортната картина в региона. До 2016 г. се очаква ж.п. трасето от турска страна до българската граница да бъде завършено и трябва да се възползваме от тази възможност, като подготвим ж.п. и пътните участъци по Трансевропейските транспортни коридори 9 и 10, съответно от Букурещ и Белград до Истанбул, както и по Коридор 4 през София до Атина, каза Росен Плевнелиев.

България и Румъния са една от важните врати на Европа към пазарите на Азия, към нови търговски пътища и за нови инвестиции, каза още президентът Плевнелиев. Според държавния глава, този потенциал може да се реализира само с фокус върху общата цел, която е стратегическото развитие на Дунавския регион. „Сега е времето да набележим общи приоритети, но е от съществено значение да имаме фокус и да се поучим от грешките на миналото, затова са необходими повече прозрачност, отговорност и отчетност на институциите. Търсим общите приоритети, но те трябва да бъдат легитимни и да не се подготвят от едно министерство и от няколко бюрократа“, подчерта държавният глава.

Президентът призова за общи усилия за позициониране на региона на Югоизточна Европа по пътя на инвестициите, но припомни, че трябва да продължат реформите в областта на правосъдието и вътрешните работи и борбата с корупцията, водния сектор и други.

Кметът, д-р Найденов, участва във форума с презентация на тема – „Възможност за инвестиции в региона: създаване на растеж и заетост“. Представена бе визитка на общината. В нея се подчертава, че две трети от Силистра е архитектурно-археологически резерват и неизползваните възможности за инвестиции и икономически растеж са много. Управленски екип има ясна визия по ключовите предпоставки за развитието на Община Силистра до 2020г. Акцент беше поставен върху всички приключили значими проекти и проекти, по които Община Силистра работи успешно и в момента.

Презентацията на кмета Найденов бе последвана от оптимистичните заключителни думи на Даниел Стефан Драгулин–кмет на Кълъраш и страна по сключеното днес в Силистра, в присъствието на държавния глава, споразумение. Градоначалникът на крайдунавският румънски град изказа благодарност към кмета Найденов за отговорната позиция и реализирането на форум на най-високо равнище за постигането на общи приоритети.


Публикувано на: 19 ноември 2013 г. / Печат