Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кметът д-р Найденов подписа два договора, с което стартира работата по изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане и частична реконструкция на канализационната мрежа в Силистра


image 1753

Договорите за изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра по ОП "Околна среда 2007-2013" подписаха днес /27.11.2013г./ кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов като възложител и г-н Георги Георгиев, управител на "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД – София.

Общата стойност на двата договора е 72 543 841,50лв. като от Кохезионен фонд са осигурени средсва в размер на 56 258 049,69лв., националното съфинансиране е 14 071 262,69лв, а участието на община Силистра е в размер на 2 187 529,39лв. Началото на проекта е 20.11.2012г., а крайния срок 20.02.2015г.

 С положените подписи под документите днес /27.11.2013г./ стартира и същинската дейност по проекта.

На пресконференцията, кметът д-р Найденов подчерта, че по проекта ще бъдат обхванати отпадните води на Силистра. Срокът за изпълнение, с който разполага фирмата е 15 месеца, за да издаде обекта и още 6 месеца за отстраняване на дефекти, ако има такива. Редица са очакваните положителните ефекти, които ще бъдат следствие от пускането в експлоатация на пречиствателната станция .

„Сумата от над 70 милиона лв., който община Силистра ще получи за създаването на високо технологичното съоръжение е два и половина пъти по-голяма от годишния бюджет на общината. Дейностите по изграждането и строителството ще създадат работни места в района на Силистра. Пречиствателна станция ще повиши значително качеството на отвежданите в река Дунав води, което ще окаже благотворно влияние върху развитието на риболова.

През 2015г. България ще плаща глоби, ако няма такива пречиствателни станции, но Силистра няма да влезе в „черния списък“ – уточни д-р Найденов пред журналистите, в присъствието на заместник-кметовете, г-жа Денка Михайлова и г-н Димо Стоев, както и директорите на дирекции в Община Силистра. Кметът благодари на екипа на проекта с ръководител Петър Василев и координатор Наталия Йорданова.

„Строително-предприемачески холдинг“ е фирма обединяваща дъщерни дружества с опит в този дейност по еко проекти от 1990г. – сподели Георги Георгиев – управител на холдинга. За медиите той уточни, че се надява на ползотворна работа.


Публикувано на: 27 ноември 2013 г. / Печат