Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кметът, д-р Найденов, бе домакин на среща за популяризиране на Програмата "ТГС Румъния – България 2007-2013" и представяне на проект "Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра"


image 1757

Днес /28.11.2013г./ се състоя среща за популяризиране на Програмата ,,ТГС Румъния – България 2007-2013“, в рамките на която се представи и проект „Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци, окръг Кълъраш-община Силистра“. Участие в срещата взеха представители на общинска администрация- Силистра, представители на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш (РОТГС Кълъраш), община Кълъраш, представители на областна администрация- Силистра, журналисти и граждани.

Събитието откри г-н Богдан Мушат - ръководител на Съвместния технически Секретариат - Кълъраш. Г-н Мушат запозна аудиторията с етапа на изпълнение на Програмата и представи стратегическата цел, приоритетните оси и общия бюджет.

От името на д-р Юлиян Найденов презентация за проект „Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци, окръг Кълъраш-община Силистра“ представи инж. Атанас Суров–началник отдел „Ивенстиции и проекти“. Старта на проекта бе даден на през юли 2013г., а официалното му представяне бе на 4 октомври 2013г. Той се реализира от община Росеци - Румъния (лидер по проекта) в партньорство с община Силистра, чрез Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. Чрез него ще бъде подобрена инфраструктурата на двете населени места и ще бъде повишена достъпността в региона Кълъраш – Силистра. Рехабилитираните участъци ще бъдат 26 улици с обща дължина 13,9км. в община Росеци, а за община Силистра участък с дължина от 10,62 км. между селата Бабук и Срацимир.


Публикувано на: 28 ноември 2013 г. / Печат