Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Осем деца от дома "Димчо Дебелянов" ще живеят в среда близка до семейната


image 1775

Община Силистра осигури нов дом на деца лишени от родителска грижа. Общината в партньорство с Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, съгласно проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца” осигури нов дом за живеене на осем деца. Дейностите по преоборудване, модернизириране и обзавеждане на базата са на стойност 21 600лв. и приключиха според периода за изпълнение на проекта – 02.09.2013 г- 06.12.2013 г.
 Изграденият „Център за настаняване от семеен тип” е дом за деца, лишени от родителска грижа. В него са обособени съответните помещения за функциониране на социалната услуга и е осигурено необходимото оборудване и обзавеждане за среда, близка до семейната.
Предвижда се Центърът да функционира, като делегирана държавна дейност с капацитет 8 места и в него да бъдат настанени деца от Дом за деца лишени от родителска грижа „Димчо Дебелянов” – Силистра.


Публикувано на: 09 декември 2013 г. / Печат