Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Деца и младежи с увреждания ще бъдат настанени в нов дом


image 1780

Община Силистра ще зарадва 14 деца и младежи с увреждания с нов дом. Децата ще живеят в център от семеен тип, сградата на който е изградена по проекта „Дом за деца в риск - Силистра” по ОП „Регионално развитие” и се намира по ул. “Капитан Кръстев“. Те ще бъдат изведени от Домове за медико-социални грижи за деца, Домове за деца с умствена изостаналост и от общността.

Новата социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е по проект на Община Силистра, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” по Компонент 2 - Изграждане на социални услуги в общността.

Проектът е с продължителност 13 месеца и е с начало от 02.12.2013 г., като сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 172 874,99 лв. Де институционализацията на деца и младежи с увреждания е основна цел по която работи Община Силистра, както и превръщането на дейността в устойчив модел.

След приключване на проекта Центърът ще продължи да функционира, като делегирана държавна дейност. В него ще работят на трудов договор 13 служители, които ще обгрижват деца и младежи с увреждания.
Предстои обучение на персонала и през март 2014г. дома ще заработи с пълен капацитет.


Публикувано на: 11 декември 2013 г. / Печат