Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Липсата на кворум провали днешното заседание на Общински съвет


image 1808

Насрочената за днес, 20 декември 2013 година, сесия на Общински съвет –Силистра, бе прекратена поради липсата на кворум. На заседанието не присъстваха общинските съветници от ПП „Гражданско единство“, ПП„Коалиция за България“/БСП/, ПП „ДПС“, ПП „ВМРО“, както и един от ПП „Атака“, въпреки, че в Общински съвет са постъпили само 7 заявления за отсъствие.
При проверка на кворума в 09:30, заседанието бе открито с регистрирани 17 съветници. След приемане на дневния ред и обсъждането на т.1 от него, един от общинските съветници напусна залата. Председателят на Общински съвет даде 15 минутна почивка. След почивката, по правилник г-н Димитър Генов провери кворума и бе установено, че в залата присъстват 16 общински съветника и сесията бе прекратена.
Г-н Димитър Генов насрочи извънредна сесия на 27 декември 2013 година, от 09:30 часа. Извънредната сесия ще съвпадне с публичното обсъждане за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“, на което трябва да присъстват Кмета на общината, Председателят на Общински съвет и общински съветници.
В дневният ред имаше точки, които са от особено значение за нормалното изпълняване функциите на община Силистра, и в частност докладна записката относно предприемането на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни линии от Републиканския транспорт, а именно Варна – Силистра, Велико Търново – Силистра, Русе – Силистра и Силистра – Шумен. В случай, че ситуацията с несъстоялата се сесия се повтори, има риск да бъдат засегнати особено важни обществени интереси в областта на транспортното обслужване на населението на Силистра, тъй като сроковете на договорите за възлагане изтичат на 31.12.2013 г.


Публикувано на: 20 декември 2013 г. / Печат