Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Днес на заключителна пресконференция бяха представени проектите по конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците"


image 1810

За пръв път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинския съвет по наркотичните вещества и Превантивен информационен център по зависимости обявиха конкурсна сесия за ученически проекти. Чрез финансово подпомагане Община Силистра стана партньор на младите и креативни мислещи хора. Проектите бяха инициирани, разработени и реализирани от ученици на възраст от 12 до 18 години, обединени от общи идеи за изразяване на позиция срещу насилието, агресията, употребата на наркотици и противоправното поведение. Финансовото подпомагане беше на обща стойност 5 000 лв., като максималният размер на отпусната сума беше 500 лв. за едно проектно предложение. Стремежът на инициативата за създаването на ученически проекти бе всяка организация или неформална ученическа група да участва пряко и активно в дейности, разработени от самите тях. По този начин от една страна ще се развие инициативността, доброволчеството и гражданската активност на младите и подрастващите, а от друга – посланието и идеята на проекта ще достигнат максимална популярност.
С изключителен интерес г-жа Денка Михайлова, заместник- кмет „Хуманитарни дейности“ и председател на двете комисии изгледа всички презентации и поздрави присъстващите с думите: „С тези съвместни инициативи между Община Силистра и нашите млади хора - толкова креативни, ярки и пълни с идеи, които ни вдъхновяват доказваме, че сме партньори. Партньори, които със съвместната си работа създадохме пример за добри практики. През новата календарна година можете да разчитате на нови финансови средства и още дейности.“- каза госпожа Михайлова.
В края на пресконференцията всички работни групи получиха ваучер за почерпка.

Конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“

 За пръв път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинския съвет по наркотичните вещества и Превантивен информационен по зависимости обявиха конкурсна сесия за ученически проекти. Целта беше финансово подпомагане на проекти инициирани, разработени и реализирани от ученици на възраст от 12 до 18 години, обединени от общи идеи за изразяване на позиция срещу насилието, агресията, употребата на наркотици и противоправното поведение. Финансовото подпомагане беше в общ размер 5 000 лв. като максималният размер на отпусната сума беше 500 лв. за едно проектно предложение. Стремежът ни беше участниците в организация или неформална ученическа група да участват пряко и активно в дейности, разработени от самите тях, като по този начин от една страна да се развие инициативността, доброволчеството и гражданската активност и от друга – посланието и идеята на проекта да достигне до максимално широк кръг лица.

Двете направления на конкурсната сесия бяха:

- Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите;

- Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на наркотици и упойващи вещества

Бяха подадени и одобрени общо 6 проекта с проектобюджети както следва:

 1. „Аз съм човекът ! Не на агресията в училище!” с бюджет 496 лв.

Основно училище”Отец Паисий” – гр.Силистра, ръководител Милена Цанева

 1. Запознаване на учениците от Основно училище ”Отец Паисий” с идеята на проекта;
 2. Изготвяне на презентация на тема ” Агресията в училище”- представяне на презентацията в часа на класа пред учениците от 5 а,б,в,г; 6а,б; 7а,б,в клас;
 3. Оформяне на кът в училище ;
 4. Изработване на брошури и постери ;
 5. Провеждане на спортен ден под надслов „Когато сме заедно, успяваме”;
 6. Организиране  и провеждане на  училищен литературен конкурс на тема „Рецепта за живот” - за стихотворение,разказ и есе.

 

 1. „Избирам спорта, а НЕ дрогата!” с бюджет 500 лв.

Инициативна група „Здраве“ (ПГСУАУ „Атанас Буров”), ръководител Елена Къркова

Организиране на два спортни турнира по футбол между учениците от средните училища в град Силистра, без състезателен характер, с раздаване на стикери с/у дрогата.

 

 1. „ Живот без дрога = щастлив живот” с бюджет 496,90 лв.

Неформална група „Подай ръка” при УП в ПГСУАУ „Атанас Буров”, ръководител Моника Маринова

 1. Организиране на провеждане на изведено обучение с ученици от VІІІ и ІХ клас за превенция на зависимости.
 2. Изработване на рекламни материали за превенция на зависимости и популяризиране на проектните дейности. Конкурс за идеен проект на флаери.
 3. Провеждане на обучения по класове по подхода „Връстници обучават връстници”

 

 1. „Мисли позитивно. Действай различно!“ с бюджет 483,80 лв.

„Жълтите жирафи“(СОУ „Н.Й.Вапцаров“), ръководител Мирослав Радев

 1. Тренинг „В класната стая има място за всички. Урок по толерантност“-дейността се реализира по класове (2-5 кл.)
 2. Тренинг ІІ „Урок по приятелство“- реализира се по класове (2-5 кл.)
 3. Състезания „Бързи, смели, сръчни“
 4. Extremely cool“ – празник на талантите

 

 1. “Не на дрогата …с шах” с бюджет 498,54 лв.

Обединено общежитие за средношколци „Младост” гр. Силистра, ръководител Красимир Желев

 1. Презентация на тема:”История на шаха”
 2. Курс за обучение по шах.
 3. Провеждане сеанс на едновременна игра по шах с членовете на групата от представител на шахклуб ”Силистра”.
 4. Турнир по шах с участници членовете на групата.
 5. Демонстративна игра на шах с големи фигури на площад ”Свобода” гр.Силистра

 

 1. „Аз не съм агресивен! Застани до мен!“ с бюджет 489,94 лв.

Комисия за Здравно образование при ООС «Младост», гр. Силистра, ръководител Елеорита Стойчева

 1. 1.      Обучение на младежите, членове на неформалната група, за изнасяне на тренинг – беседа сред връстници, насочена към превенция на насилието, тормоза и агресията.
 2. 2.      Провеждане на тренинги – беседи с ученици от 5 до 12 клас, живущи в ООС „Младост” и ОСУ „Дръстър.
 3. 3.      Конкурс за творба  „СТОП АГРЕСИЯ!” /рисунка, есе, поезия, презентация и др/.

Информираност и публичност: пресконференция и изработване на плакат с послание на спечелилите конкурса „СТОП АГРЕСИЯ!” творби


Публикувано на: 20 декември 2013 г. / Печат