Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Конкурс за комикс, приказка, разказ и есе за превенция на употребата на алкохол, цигари и наркотици


image 1883

По повод месеца на трезвеността, Община Силистра, Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивен информационен център по зависимости организират конкурс за комикс, приказка, разказ и есе за ученици от 1 – 12 клас по превенция на употребата на алкохол, цигари и наркотици. Целта на конкурса е да се даде възможност на учениците да изразят, със средствата на изкуството, своето отношение към проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици, да покажат алтернативи на употребата им и да отправят позитивно послание към връстниците си. Творбите трябва да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, да дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – I – IV КЛАС
1. КОНКУРС ЗА КОМИКС НА ТЕМА: „АЗ СЪМ ЗДРАВ, ЗАЩОТО....”
2. КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКА НА ТЕМА: „ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА СТРАНА НА ЗДРАВЕТО ”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – VII КЛАС
1. КОНКУРС ЗА КОМИКС НА ТЕМА: „АЗ СЪМ ЗДРАВ, ЗАЩОТО....”
2. КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ НА ТЕМА: „ИЛЮЗИЯ ЗА ДРУГ ЖИВОТ ”

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VIII – XII КЛАС
1. КОНКУРС ЗА КОМИКС НА ТЕМА: „АЗ СЪМ ЗДРАВ, ЗАЩОТО....”
2. КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: „ИЛЮЗИЯ ЗА ДРУГ ЖИВОТ ”

Краен срок за предаване на конкурсните творби - 28 февруари 2014г. в Превантивен информационен център по зависимости, град Силистра ул. „Симеон Велики” №135, Младежки дом, зала 204, телефон: 086/ 820 477.

Отличените конкурсни творби ще бъдат използвани като превантивни материали в работата на Превантивния информационен център по зависимости.

Публикувано на: 11 февруари 2014 г. / Печат