Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

След 45 дни ще се поздравим с обновени екопътеки и места за отдих в поддържан резерват Сребърна


image 2182

На публична церемония днес /13.06.2014г./ бе даден своеобразен старт на ремонтните дейности на туристическата инфраструктура на ПР Сребърна, за изграждане на лодкостоянка и противопожарни пътища.
Предвидените възстановителни работи са по проект "Дейности по устойчиво управление на ПР Сребърна и резерват Бели Лом" одобрен и финансиран по ОП "Околна среда", "Изпълнение на дейности за устройство и управление на националните паркове и резервати", по приоритетна ос 3.
На церемонията присъстваха: Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, Областният управител, г-н Насуф Насуф, г-н Дауд Ибрям - Директор на РИОСВ - Русе, Кметът на село Сребърна г-н Георги Иванов и управителят на фирмата спечелила обществената поръчка за изпълнител "Стройпроект" ЕООД г-н Светослав Бъчваров.
В приветствието си г-н Дауд Ибрям благодари на кмета на община Силистра за коректността и експедитивността в подготвянето и протичането на предварителните дейности, гарантиращи успешната и в срок реализация на проекта. От своя страна д-р Найденов подчерта важността на резервата Сребърна за развитието на екотуризма и превръщането му в дестинация от световен ранг. "Сребърна е с изключителна важност не само за местните хора, но и за всички ценители на недокоснатата от човека природа" - допълни още кметът на община Силистра, д-р Найденов.
С реализацията на проекта ще бъдат осигурени 67 работни места на площадките и още 12 в цехова дейност. Ще бъдат възстановени и изцяло изградени огради, мантинели, мостови съоръжения, 8 екопътеки - по противопожарните пътища и 24 места за отдих - беседки, пейки и др., с което на практика ще се промени около 4 200 м инфраструктура.
Целта е фирмата да приключи в срок от 45 дни обновителните дейности на екосредата в ПР Сребърна.


Публикувано на: 13 юни 2014 г. / Печат